Fiangonana Loterana Malagasy

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Ny Fiangonana Loterana Malagasy, izay hafohezina amin'ny hoe FLM, dia fiangonana kristiana protestanta ao Madagasikara izay nateraky ny fitambaran'ireo Fikambanana Misionera Loterana tamin'ny taona 1950 izay niasa tao Madagasikara, sady miray amin'ny Fiangonana Loterana maneran-tany izay nipoitra tamin'ny Reformasiona nataon-dry Martin Lotera.

Raozin'i Lotera

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raozy_lotera.jpg

Ny niandohany[hanova | hanova ny fango]

Ny niandohan'ny Fiangonana Loterana teto Madagasikara dia vokatra avy tamin'ny fitoriana ny Filazantsara nataon'ireo misionera avy tamin'ny Misiona Norveziana (Norwegian Missionary Society - NMS) nanomboka ny taona 1866 sy ny Misiona Amerikana (Americana Lutheran Church - ALC) nanomboka ny taona 1888. Tao Betafo no niorina ny Fiangonana Loterana voalohany teto Madagasikara ary Ingahy John Engh no pastora Loterana voalohany tao.

I Pastora Rakoto Andrianarijaona no Filoha FLM Voalohany.

Fivoarany[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonana Loterana Malagasy no fiangonana tsy mitsahamitombo indrindra amin'ny Fiangonana Loterana Manerantany. Isan-kerinandro dia misy fiangonana vaovao iray farafahavitsiny misokatra manerana ny Nosy.

Statistika[hanova | hanova ny fango]

Miisa 5,5 tapitrisa mahery (5,500,000) ny isan'ny mpino Loterana eto Madagasikara.

Rafitra[hanova | hanova ny fango]

Ny Birao Foibe sy ny Synoda Lehibe[hanova | hanova ny fango]

Ny Birao Foiben'ny Fiangonana Loterana Malagasy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny FLM. Izy no birao mpanatanteraka ny KSL (Komitin'ny Synoda Lehibe) sy ny KMSL (Komity Mpiandraikitra ny Synoda Lehibe). Toa izao ny mpikambana ao aminy :

 • Filoha: Pastora Dr. RAKOTONIRINA David.
 • Filoha Lefitra: Pastora ANDRIANJAFY Octave Bénil, Filohan'ny SPats
 • Tonia: Pastora RANDRIANIRINA Dieu Donné.
 • Tonia Lefitra : TOROMAREE Mananato, Teolojiana.
 • Mpitahirivola : Atoa LAHINIRIKO Jean

Ny Synoda Lehibe dia fitambaran'ny Synodam-Paritany rehetra. Ny Komitin'io Synoda Lehibe io (na KSL) dia mivory isaky ny 4 taona. Ary ny Komity Mpiandraiktra (na KMSL) dia mivory in-droa isan-taona.

Ny Synodam-Paritany[hanova | hanova ny fango]

Manana Sinodam-Paritany 23 ny FLM ka toa izao izy ireo sy ny Filohany :

 • SP Avaratrimania (SPAM) : Pastora RAKOTOVAO Joseph.
 • SP Afovoany (SPAf) : Pastora RALAIVAO François.
 • SP Fiherenana (SPFT) : Pastora RAZAFIMAHATRATRA Angelos Modeste.
 • SP Betioky Atsimo (SPBA) : Pastora MAHATOKY Tsiombota.
 • SP Atsinanana (SPAts) : Pastora ANDRIANJAFY Octave Bénil.
 • SP Menabe (SPM): Pastora VELOMAHATOMBO.
 • SP Toamasina (SPTm) : Pastora KOTOSOA Claire.
 • SP Boina Mahajanga (SPBM) : Pastora RAKOTO Andriamamonjimisainasoa.
 • SP Fisakana (SpaFi) : Pastora RANDRIAMANDIMBISOA Alfred.
 • SP Faradofay (SPFa) : Pastora MANARINTSOA Rakotondravony Soloson.
 • SP Ambovombe Androy (SPAA): Pastora MAMPITOHY Elia.
 • SP Antsiranana (SPA) : Pastora RAZAFINARIVO Robelson.
 • SP Manakara (SPMa): Pastora RATSITONTANIRINA Gastrien.
 • SP Nosivolo (SPN): Pastora RAFAMANTANANTSOA Zafimbelo Nelson.
 • SP Anala (SPAN) Pastora RANDRIAMANANTENA.
 • SP Horombe (SPH): Pastora ANDRIANANDRAINA Jean Josefa.
 • SP Antananarivo (SPAnta): Pastora Dr. RAZAFINDRAKOTO Andrianoelina Georges.
 • SP Melaky (SPMel): Pastora RAZAFINDRAINIPARISOLO Mamy R.
 • SP Alaotra (SPAl): Pastora RAMANANDRAIBE Helson Martin.
 • SP Avaratra Atsinanana (SPAvA): Pastora RAZAFIMAHATRATRA Jean de Dieu.
 • SP Andriry Betroka(SPAB):Pastora RASOLONDRAZANY Manoela.
 • SP Sofia (SPSofia):Pastora TOTO Armand.
 • SP FLM Eoropa (SPFLME): Pastora Dr. RAKOTONDRAZAKA Habberstad.
 • SP Ambodiharan'i Vondrozo (SPAV): Pastora KOTOBESOA.
 • SP Atsimonimania (SPAtsim): Pastora RANDRIANDRINA Joelson.

Sampan-draharaha sy sampana velona[hanova | hanova ny fango]

Ireo sampan-draharaha ao amin'ny FLM[hanova | hanova ny fango]

 • Tafika Masina Maharitra (TMM)
 • Trano Printy Fiangonana (TPFLM)
 • Fampianarana sy Fanabeazana Loterana (FFL)
 • Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (SALT)
 • Foibe Loterana momba ny Fifandraisana (FLF)
 • Sampan'Asa Loterana momba ny Fahasalamana (SALFA)
 • Foibe Fanabeazana ny Jamba (FOFAJA)
 • Foibe Fanabeazana ny Marenina (FOFAMA)
 • Fanentanana Fambolena sy Fiompiana (FAFAFI)
 • Asa Misiona Loterana amin'ny Tantsambo (AMLT)
 • Asa Fitoriana amin'ny Hasila (SHALOM)

Ireo sampana velona ao amin'ny fiangonana[hanova | hanova ny fango]

SALoMa[hanova | hanova ny fango]

Sekoly Alahady Loterana Malagasy

FKTLM[hanova | hanova ny fango]

Fiombonan'ny Kristiana Tanora Loterana Malagasy

VLM[hanova | hanova ny fango]

Vokovokomanga Loterana Malagasy Sampana ikambanan'ireo izay mifady ny zava-mahadomelona sy manentana ny olona hiala @ izany Sampana mitaiza ny olona hanalavitra ny zava-mahadomelona Misy rantsana ao anatin'izany sampana izany : "Taninketsan'ny Vokovokomanga". Io rantsana io dia natokana hanabeazana ny ankizy sy ny tanora

FSFLM[hanova | hanova ny fango]

Fikambanana Skoto eto amin'ny FLM

Ny Fikambanana Skoto FLM (FS.FLM) izay itambaran'ny Tily sy ny Mpanazava, dia miandraikitra manokana ny fitoriana ny Filazantsara amin'ny zaza sy ny tanora ary manabe azy ireo araka ny Soratra Masina, ny Foto-pinoan'ny FLM, ary ny fomba fanabeazana skotisma, ho olona vanona amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanaovana asa soa.


Toy izao no zava-kendren’ny Fikambanana Skoto FLM :

- Mandalina sy manamafy orina ny finoan’ny Mpikambana araka ny Soratra Masina

- Mitarika ny Mpikambana hijoro vavolombelon' i Jesosy Kristy eo anivon’ny mpiara-belona sy ny Fiangonana

- Mamolavola sy manefy toetra ahatonga ny Mpikambana ho olom-pirenena vanona.

- Mampiasa ny tànana mba hampivelatra ny saina amam-panahy.

- Mitaiza sy mikolokolo ny fahasalamana mba ho afaka mamokatra.

- Firahalahiana sy fifankatiavana mikendry ny soa iombonana eo amin’ny samy Mpikambana ary ny manodidina.


Tanterahana amin’ny alalan’ny fandahara-panabeazana skotisma ireo zava-kendrena ireo.


Sampam-Pikambanana ao amin’ny FLM ny FS.FLM ka manaiky sy manaja ny rafitra sy ny fandaminana ary ny Lalampanorenana mifehy ny FLM. Miombona amin’ny Fikambanana “Mpanazava sy Tily Eto Madagasikara” (MTEM) ihany koa ny FS.FLM, ka manaiky sy manaja ny rafitra sy fandaminana misy ao aminy.


Efa misy any amin'ny Synodam-paritany 23 manerana ny sahan'ny FLM ny FS FLM, hatrany Eoropa (SP FLME).

FBL[hanova | hanova ny fango]

Fikambanam-behivavy Loterana

FDL[hanova | hanova ny fango]

Fikambanan-dehilahy Loterana

FIFIL[hanova | hanova ny fango]

Firaisan'ny Fifohazana Loterana

Tranonkala FLM sy ny ZFLM (Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy)[hanova | hanova ny fango]

Nanomboka ny volana aprily 2014 dia nisokatra ny tranonkalan'ny FLM, iarahana amin'ny Zanaky ny Fiangonana, eo amin'ny sahan'ny FLM. Fitoriana mampiasa fitaovan-tserasera aterineto izy io. Natao ho azo tsidihin'ny rehetra. Tranonkala ofisialy izy io, ary ity no adiresy ahitàna azy: www.loterana-malagasy.org Fampianarana maro, fizaram-baovao, toriteny, lahateny, hira, onjam-peo handaharana hira sy fampianarana... sns no navondrona tao amin'io sehatra io mba ahafahan'ny Kristiana manovo hery sy aim-panahy.

Araka izany dia fiaraha-miasa avy amin'ny rehetra izy io, ary ny FLM foibe no nanome ny fahazoan-dàlana amin'izany, rehefa nahazo tsodrano avy amin'ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ny fototra iorenany, ny asany dia ny an'ny Fiangonana ihany: Soratra Masina irery ihany, Fahasoavana irery ihany, Finoana irery ihany, JESOSY irery ihany.

Synodam-Paritany Manakara (SPMa)[hanova | hanova ny fango]

Birao[hanova | hanova ny fango]

 • Filoha: RATSITONTANIRINA Gastrien, Past.
 • Filoha lefitra: ANDRIANIAINA James,Past.
 • Mpitantsoratra: RASOLOMAMPIONONA Noelson, Past.
 • Mpitantsiratra lefitra: MANANDAZA Ernest, Loholona
 • Mpitahiry vola: Mr R Ernest (Délégué)

Fikambanan'ny Pastora Loterana/SPMa (FPL/SPMa)[hanova | hanova ny fango]

Ny antom-pisian'ny fikambanana sy ny fikendreny[hanova | hanova ny fango]

Ankoatrin’ny fanatanterahana ny misionan’ny Fiangonana Loterana Malagasy dia nisafidy sehatr’asa manokatra ho fampandrosoana sy hofampahombiaza ny asa pastoraly ny FPL/SPMa. Tsy hafa izany fa fampivoarany ny mpikambana rehetra, amin’ny maha olona manontolo.

Ireo mpikambana[hanova | hanova ny fango]

Manana birao ny FPL/SPMa izay misahana ny fampandehanana ireo raharaha efa nandalo fanampahan-kevitry fankatoavan'ny mpikambana.

Ny Raiamandreny[hanova | hanova ny fango]

Ny Filoham-boninahitra Pastora RATSITONTANIRINA Gastrien, Filohan’ny Synodam-Paritany Manakara.

Ireo mpikambana ao amin'ny birao[hanova | hanova ny fango]

 • Filoha Pastora ANDRIANIANA James
 • Filoha lefitra Pastora AUGUSTIN
 • Mpitantsoratra Pastora FANOMEZANTSOA Olivier Sébastien
 • Mpitantsoratra lefitra Pastora
 • Mpitahiry vola Pastora TSARAMIAFARA Tsino Alfredy

Lasy pastoraly[hanova | hanova ny fango]

 • Isantaona dia manatanteraka Lasy pastoraly ny fikambanana. Mazàna dia tanterahina any amin’ny renivohitry Synoda hafa izany ka tamin'ny taona 2015 lasa teo dia tany Mahajanga no natao izany lasy pastoraly izany.
 • Ny antony anaovana ny lasy moa dia hofanatanterahana ny fikendren’ny fikambanana amin’ny fampandrosoana sy hofampahombiaza ny asa pastoraly. Koa tsy hafa ny foto-kevitra bajinina ao amin’izany fa ny fiofanana ara-leôlôjia sy fampisondrotana ny fahalalana ankapobeny.

Raha ny lasy pastoraly manokana no resahina dia saika fahombiazana foana no hita, satria sady fanitaran-tsaina no fialan-tsasatry Pastora ihany koa. Ambon’izany rehetra izany dia mampifamatotra bebe kokoa ny samy mpanompon’Andriamanitra amin’ny fifankatiavana. Ny olana matetika anefa dia tsy fahampian’ny ho enti-manana hanatanterahana izany lasy izany.

Inona kay no loharanom-bolan'ny FPL/SPMa ?[hanova | hanova ny fango]

Tsy mba manana mpiara-miombon’antoka ny fikambanana fa ny latsa-kemboka sy ny fanampian’ny Fiangonana isan-toerana ato amin’ny SPMa ihany no fampandehanan-drahara. Noho izany dia tena eo amperin’ny fikarohana mpiara-miasa, toy ny Synoda rahavavy avy any dilam-bato na fikambanana mpanao asa sosialy eto an-toerana sy avy any ivelany izao ny birao.

Inona avy ireo fitaovana iatrehany ny asa ?[hanova | hanova ny fango]

Na ny isam-piangonana na ny eo anivon’ny fikambanana dia saika ny penina sy ny taratasy ihany no fitaovana mba ananana. Tsy ampy kalitao sy votsa tokoa ny fizotry ny asa araka izany. Araka ny vaninandro ankehitriny anefa dia tsy izany intsony no fampiasa fa efa ny solotsaina daholo. Fikasan’ny birao ny hananan’ny isam-piangonana milina fanoratana mba hampiasain’ny Pastora sy ny hisian’ny ivon-toerana mikirakira ny fifandraisana avolenta sy fiahiana ireo zanaky ny Pastora mandrato fianarana aty amin’ny renivohitry ny Synodam-Paritany. Tsy misy antenaina amin’izany anefa raha tsy Jesosy Kristy Izay namoky ny dimy arivo lahy tany anefitra, tamin’ny mofo hordea dimy sy trondro madinika roa. Afaka mampiitatra ny sakaiza mpiara-miasa ny Tompo. Eny na dia ianao ihany aza.

Fanamarihana ankapobeny[hanova | hanova ny fango]

Hatreto dia mbola salama tsara ny fikambanan’ny Pastora Loterana ato amin’ny Synodam-Paritany Manakara, koa dia manantena ho avy mamirapiratra.

Entina amim-bavaka[hanova | hanova ny fango]

Entina amim-bavaka ireo mpikambana rehetra izay lasa nanohy fianarana sy ireo ondry nania.

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]