Aller au contenu

Olo-masina

Avy amin'i Wikipedia
I Maria, renin' i Jesoa, no heverina ho lehibe indrindra sy masina indrindra amin' ny zavaboarin' Andriamanitra.

Ny olo-masina na olona masina na olomasina, ao amin' ny sehatry ny fivavahana, dia olona miavaka noho ny fisandratany ara-panahy sady atolotra ny mpino ho môdely eo amin' ny fiainana noho ny toetrany na ny fitondrantenany izay heverina ho fakan-tahaka.

Ao amin' ny fivavahana kristiana, ny olo-masina dia olona ekena ho manana ambaratom-pahamasinana, fitoviana amin' Andriamanitra, na fanakaikezana an' Andriamanitra. Na izany aza, ny fampiasana ny teny hoe masina dia miankina amin' ny teny na zava-misy manodidina sy ny antokom-pivavahana. Ao amin' ny foto-pampianarana katôlika, ôrtôdôksa tatsinanana, anglikanina ary, ôrtôdôksa atsinanana ary loterana dia heverina ho olo-masina avokoa, amin' ny heviny mivelatra, ny mpino rehetra efa maty any an-danitra, fa ny sasany kosa dia heverina ho mendrika ny homem-boninahitra na halain-tahaka bebe kokoa. Ny Kristiana rehetra, na mbola velona na efa maty, dia olona masina amin' ny Prôtestanta.

Ny fankatoavana ôfisialy ataon' ny fiangonana sy ny fanompoam-pivavahana ampahibemaso vokatr' izany dia atao amin' ny olo-masina sasany amin' ny alalan' ny dingan' ny fanokanana ho olo-masina (kanônizasiôna) ao amin' ny Eglizy Katôlika na ny fanomezam-boninahitra (glôrifikasiôna) ao amin' ny Eglizy Ôrtôdôksa Tatsinanana aorian' ny fankatoavana. Atao hoe masindahy na masimbavy ny olo-masina katôlika na ôrtôdôksa na anglikana.

Ny mpahay tantara momba ny fivavahana dia matetika mampiasa ny teny hoe masina amin' ny fomba ankapobeny hilazana ny toe-pahamasinana manokana izay ambaran' ny fivavahana maro ho an' ny olona sasany, ka tondroina koa ho olo-masina ny ḥasīd na tzadik ao amin' ny jodaisma, ny walī ao amin' ny silamo, ny rishi ao amin' ny hindoisma, ny Bhagat sy ny guru ao amin' ny sikisma, ny kami ao amn' ny sintôisma, ny shengren ao amin' ny taôisma, ary ny arhat na bodhisattva ao amin' ny bodisma. Arakaraka ny fivavahana, ny olo-masina dia ekena ho izany tokoa amin' ny alalan' ny fanambaràna ôfisialy ataon' ny Fiangonana, toy ny ao amin' ny finoana katôlika, na amin' ny horakora-pifaliana ataon' ny vahoaka.