Testamenta Taloha

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy
Testamenta Taloha

Atao hoe Testamenta taloha ny fitambaran'ny boky ao amin'ny Baiboly voasoratra talohan'i Jesoa Kristy. Ny Kristiana dia mampiasa an'io teny io hanondroany ny tapany voalohany amin'ny Baiboly, izay voasoratra talohan'i Jesoa Kristy.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny andian-teny hoe Testamenta Taloha dia fandikana sy fanagasiana ny teny latina hoe Vetus Testementum. Io andian-teny io indray dia fandikàna ny teny grika hoe Παλαιὰ Διαθήκη / Palaià Diathêkê. Ny hoe palaià (grika) sy ny hoe vetus (latina) dia samy azo adika hoe "antitra", "taloha" na "tranainy" ary ny hoe testamentum (latina) na diathêkê (grika) dia midika hoe "fanekena", "fifanarahana", "fanekem-pihavanana". Ny Testamenta Taloha izany dia ny Baibolin'ny Jiosy na Jody, izay antsoiny hoe Tanakh na Thanak.

Ho an'ny Kristiana, ny Baiboly dia fitambaran'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Boky ao amin'ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

Misokajy efatra ny boky ao anatin'ny Testamenta Taloha, dia ny Pentateoka (atao hoe koa Boky dimin'i Mosesy), ny bokin-tantara, ny bokim-pahamasinana, ary ny bokin'ireo Mpaminany. Manampy an'ireo ny boky atao hoe Deoterôkanônika izay tsy tafiditra ao amin'ny Torah sy ao amin'ny Baiboly protestanta. Marihina fa telo fotsiny ny fizaràna ny Baiboly jiosy fa tsy efatra.

Ny boky dimin'i Mosesy[hanova | hanova ny fango]

Ireo atao hoe "Boky dimin'i Mosesy", na Pentateoka (avy amin'ny teny grika pente: "dimy" sy teukhos: "horonana"), izay antsoina koa hoe Lalàna (Lalàn'i Mosesy), ataon'ny Jiosy hoe Torah, dia ny Genesisy, ny Eksodosy, ny Levitikosy, ny Nomery ary ny Deoteronomia.

Ny bokin-tantara[hanova | hanova ny fango]

Ny bokin-tantara dia Josoa, Mpitsara, Rota, Samoela voalohany, Samoela faharoa, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara voalohany, Tantara faharoa, Ezra, ary Nehemia. Ny Baiboly katolika dia ahitana boky fanampiny: Estera, Tobia, Jodita ary Makabeo voalohany sy faharoa izay ataon'ny Katolika hoe deoterokanonika (izany hoe "boky kanonika faharoa") nefa ataon'ny Protestanta hoe apokrifa ("miafina").

Ny bokim-pahamasinana[hanova | hanova ny fango]

Ny bokim-pahamasinana, atao hoe koa Hagiografa, dia Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny, ary Tononkiran'i Solomona. Ny Baiboly Katolika dia mbola ahitana ny Fahendren'i Solomona sy ny Ekleziastika (na Sirasida) izay boky deoterokanonika na apokrifa.

Ny bokin'ireo Mpaminany[hanova | hanova ny fango]

Ny bokin'ny Mpaminany dia misy sokajy roa, dia ny ireo bokin'ny mpaminany lehibe sy ny mpaminany madinika.

Mpaminany lehibe[hanova | hanova ny fango]

Efatra ny mpaminany lehibe, dia Isaia, Jeremia, Ezekiela, Daniela, manampy azy ireo ny bokin'ny Fitomaniana. Atao hoe "mpaminany lehibe" izy noho izy nanoratra lava miohatra amin'ny sasany atao hoe mpaminany madinika. Ny Baiboly katolika dia ahitana ny Baroka izay boky deoterokanonika na apokrifa.

Mpaminany madinika[hanova | hanova ny fango]

Roa ambin'ny folo ny mpaminany madinika, dia : Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Nahoma, Habakoka, Zefania, Hagay, Zakaria ary Malakia. Atao hoe "mpaminany kely" izy ireo noho izy nanoratra kely.

Ireo boky fanampiny ao amin'ny Baiboly Katolika no ataon'ny Katolika hoe Deoterokanonika ("kanona faharoa") na ny Protestanta hoe Apokrifa ("miafina"). Ireo boky ireo dia tsy hita ao amin'ny Baiboly hebreo sy Protestanta. Manampy azy ireo ny toko fanampiny amin'ny Estera sy Daniela.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]