Testamenta Vaovao

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Ny Testamenta Vaovao dia fizaràna faharoa amin'ny Baiboly kristiana izay voasoratra taorian'ny nahaterahan'i Jesoa Kristy. Izy no mirakitra ny tantaram-piainana sy ny fampianarana nataon'i Jesoa sy ny tantaran'ny fiforonan'ny fiangonana kristiana voalohany. Ny Testamenta Vaovao dia tsy isan'ny Baiboly hebreo.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny hoe Testamenta Vaovao dia fanagasiana ny teny latina Novum Testamentum izay fandikana ny teny grika Ἡ Καινὴ Διαθήκη / Hê Kainề Diathếkê, izay midika hoe "fanekana vaovao", "fifanarahana vaovao" na koa "fanekem-pihavanana vaovao". Ny Testamenta Taloha dia azo adika ara-bakiteny hoe fanekem-pihavanana taloha.

Fizaràn'ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Misokajy efatra ny boky ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia ireo Filazantsara na Evanjely, ny Asan'ny Apostoly, ireo Epistily ary ny Apokalipsy. Nisy ireo olona nanoratra testamenta izay tsy noraisina ho kaona. Ireo no atao hoe testamenta apokrifa.

Filazantsara na Evanjely[hanova | hanova ny fango]

Misy efatra ny Filazantsara, dia ny Filazantsara araka an'i Matio, ny Filazantsara araka an'i Marka, ny Filazantsara araka an'i Lioka ary ny Filazantsara araka an'i Jaona. Atao hoe Filazantsara mitovy fijery (na synoptika) ireo Filazantsara telo voalohany satria mitovitovy sy mifameno ny zavatra lazainy. Matetika ny teny hoe "Filazantsara" dia entina hanondroana ny Testamenta vaovao manontolo. Maro ireo nanoratra filazantsara nefa ireo ihany no noraisina ho ao amin'ny Baiboly kristiana. Ireo no atao hoe filazantsara apokrifa na evanjely apokrifa.

Ny Asan'ny Apostoly[hanova | hanova ny fango]

Ny Asan'ny Apostoly dia mitantara ny fiainan'ny fiangonana kristiana tany am-piandohana. Tohin'ny Filazantsara araka an'i Lioka izy. Maro koa ireo nanoratra boky atao hoe "Asa" nefa io iray io ihany no noraisina ho kanonika. Ireo no atao hoe Asa apokrifa.

Testamenta Vaovao

Ireo Epistily[hanova | hanova ny fango]

Misy 21 ny isan'ny epistily izay azo sokajina roa dia ireo nosoratan'i Paoly (Romana, I Korintiana, II Korintiana, Galatiana, Efesiana, Filipiana, Kolosiana, I Tesaloniana, II Tesaloniana, I Timoty, II Timoty, Titosy, Filemona, Hebreo) sy ireo nosoratan'ny Apostoly hafa, izay atao hoe Epistily katolika (Jakoba, I Petera, II Petera, I Jaona, II Jaona, III Jaona, Joda). Ny hoe "katolika" eto dia midilka hoe ho an'ny olon-drehetra, ho an'ny fiangonana rehetra tsy an-kanavaka. Misy epistily hafa izay tsy voaray ao anatin'ny Baiboly kristiana izay atao hoe epistily apokrifa.

Ny Apokalypsin'i Jaona[hanova | hanova ny fango]

Ny Apokalypsin'i Jaona, tsorina amin'ny hoe Apokalypsy, dia boky farany ao amin'ny Baiboly kristiana sy ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ampiana ny anaran'i Jaona (na Joany) ny anaran'io boky io satria maro ny nanoratra apokalypsy izay tsy voaray ho isan'ny Baiboly. Atao hoe apokalypsy apokrifa izy ireo.

Bible.malmesbury.arp.jpg

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]