Mpaminany

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny mpaminany dia olona manana fahafantarana ny zava-kitranga amin'ny hoavy amin'ny alalan'ny tsindrimandry ka manambara izany mialoha amin'ny alalan'ny teniny mivantana na ny sorany. Ao amin'ny Baiboly dia tsy ny fahalalana ny hoavy fotsiny no iandraiketan'ny mpaminany fa ny fitenenana amin'ny anaran' Andriamanitra hampita ny hafany ka mety hitsikera ny zava-dratsy misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fivavahana ary ny fitondram-panjakana mba hanarenana izany amin'ny alalan'ny fanambaràny koa ny tokony hatao. Ny mpaminanin'ny fivavahana iray anefa dia mety hampangain'ny fivavahana hafa mifanohitra aminy ho mpaminany sandoka.

Amin'ny ankapobeny dia tsy mitovy amin'ny ombiasa ny mpaminany noho izy tsy milaza fa tsy azo ihodivirana ny zavatra avoakan'ny faminaniany. Miteny ny mpaminany mba hampiova fomba fijery sy famindra ireo izay mihaino azy sady tsy amin'ny alalan'ny fanambaràna ny hevitry ny famantarana azo tsapain-tanana (karatra filalaovana, fomba fanidin'ny vorona, fanaovana antsapaka, fahamamoana, fisikidiana sns.) no anaovany izany.

Hetsehin'Andriamanitra sady miasa amin'ny anaran'Adriamanitra ny mpaminany ka mety hifanohitra amin'ny hevitry ny mpiara-belona aminy izy noho izany. Indraindray dia mety ho heverin'ny olona ho mpanohitra ny fahefam-panjakana misy izy.

  • Ao amin'ny fivavahana jiosy ny mpaminany dia manambara ny zavatra hitranga raha tsy miova fitondran-tena ny vahoaka, ary mampiseho famantarana sy fahagagana mba hinoana izay voalazany.
  • Ho an'ny Kristiana dia zavatra iray ihany ny fahitana sy ny faminaniana ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra[1]. Ny Fanahy izay mitsoka amin'izay itiavany azy dia mahatonga ny olona rehetra ho afaka haminany ka hiteny amin'ny anaran'Andriamanitra, na dia ny tsy Kristiana koa aza indraindray.
  • Ao amin'ireo Manikeista dia dimbin'i Jesosy i Maný (na Manika) sady mpaminany farany.
  • Ao amin'ny Silamo dia mpaminany farany i Mohamady, amin'ny maha olona voatsindrimandrin' Andriamanitra azy, ao amin'ireo lahatsoratra miresaka momba ny fivavahana silamo.
  • Ao amin'ny Olomasin'ny Andro Farany dia atao hoe mpaminany koa ireo filohan'ny fivavahany ka isan'izany i Joseph Smith sy ireo mpandimby azy, araka ireo soratra miresaka momba ny mormonisma.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Rohy ivelany[hanova | hanova ny fango]

Loharano[hanova | hanova ny fango]

  1. Xavier Léon-Dufour, Vocabulaire de Théologie biblique, Paris, Éditions du Cerf, 1971, 1404 p., p. 1046-1057