Aller au contenu

Tsindrimandry (fivavahana)

Avy amin'i Wikipedia

Ny tsindrimandry na fanilovana na teôpneostia dia fomba entin' ny andriamanitra na entin' Andriamanitra na ny fanahy iray mampanao zavatra, indrindra mampita ny hafany amin' ny alalan' ny fampitenenana na ny fampanoratana ny olona izay manatanteraka izany tsy araka ny sitrapony. Fandre io teny io tao amin' ireo fivavahana taloha (tao Egipta sy tao Grisia), na tao amin' ny fivavahana jiosy, ary heno ihany koa ny fampiasana izany ao amin' ny finoana silamo. Ao amin' ny fivavahana kristiana anefa no nandraiketana ny hevitra fonosiny ho foto-pampianarana sy tenim-pinoana ka ilazana fa ny Soratra Masina dia vokatry ny tsindrimandry na fanilovana avy amin' Andriamanitra tamin' ny alalan' ny asan' ny Fanahy Masina. Tsy mitovy anefa ny fandraisan' ny fiangonana tsirairay izany teny izany fa ao ireo mihevitra azy ho toy ny sora-tononina mivantana avy amin' Andriamanitra nefa ao koa ireo izay manaiky ny fandraisana anjaran' ny mpampandry an-tsoratra ny Soratra Masina ka manavaka ny zavatra nentin' ny maha olombelona ilay olona voatsindimandry na voatsilo sy ny hafatr' Andriamanitra ao anatin' izany Soratra Masina izany.

Ny teny hoe θεοπνευστος / theopneustos[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe tsindrimandry na fanilovana dia avy amin' ny fandikana ny teny latina hoe divinus inspirata sy ny teny grika hoe θεοπνευστος / theopneustos izay midika ara-bakiteny hoe "tsofin' Andriamanitra", araka ny hita ao amin' ny Epistily faharoa ho an' i Timoty (2Timoty 3.16-17): "16 Izay soratra rehetra nomen' ny tsindrimandrin' Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin' ny fahamarinana, 17 mba ho tanteraka ny olon' Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin' ny asa tsara rehetra." (Ny Baiboly)[1]

Dikan-teny grika sy latina[hanova | hanova ny fango]

"θεόπνευστος"[hanova | hanova ny fango]

"πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος"[2].

"Divinitus inspirata"[hanova | hanova ny fango]

"Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, et erudiendum in justitia: ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus."[3].

Tamin' ny nandikan' i Hierônimo (na Jerôma) ny Baiboly ho amin' ny teny latina dia nadikany amin' ny teny hoe inspirata ny teny grika hoe theopneustos. Ny hoe inspirata dia avy amin' ny matoanteny hoe inspirare izay fikambanan' ny tsirinteny hoe in- (izay midika hoe "anaty") sy ny matoanteny hoe spirare (izay midika hoe "miaina" na "misefo"). Ny hevitra voalohan' ny hoe inspirare dia "misefo ao anaty" na "mitsoka ao anaty".

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Tsy nadika ara-bakiteny io teny hoe θεοπνευστος io ao amin' ny Baiboly amin'ny teny malagasy. Ny Baiboly protestanta dia mampiasa ny andian-teny hoe "nomen'ny tsindrimandrin' Andriamanitra", ny Baiboly katolika indray dia mampiasa ny hoe "avy amin'ny fanilovan' Andriamanitra" fa ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah kosa mampiasa ny andian-teny hoe "avy amin'ny herin'ny fanahy masina". Samy misy antony ara-teolojia ny nisafidianan'ny mpandika teny ireo andian-teny ireo.

"Avy amin'ny fanilovan'Andriamanitra"[hanova | hanova ny fango]

"Satria ny Soratra rehetra avy amin'ny fanilovan' Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin'ny fahamarinana, mba hahalavorary ny olon' Andriamanitra sy hahavonona azy ho amin'ny asa soa rehetra." (Ny Baiboly Masina (katolika)).

"Nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra"[hanova | hanova ny fango]

"Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin' Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon' Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra". (Ny Baiboly (protestanta)).

"Avy amin'ny herin'ny fanahy masin' Andriamanitra"[hanova | hanova ny fango]

"Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin' ny herin' ny fanahy masin' Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, hanafaizana araka ny fahamarinana, mba hahatonga ny olon' Andriamanitra ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin' ny asa tsara rehetra." (Ny Soratra Masina (Vavolombelon' i Jehovah)).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. "16 Satria ny Soratra rehetra avy amin' ny fanilovan' Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabeazana amin' ny fahamarinana, 17 mba hahalavorary ny olon' Andriamanitra sy hahavonona azy ho amin' ny asa soa rehetra." (2Tim 3.16-17, Ny Baiboly Masina)
  2. Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. (1993). The Greek New Testament (4th ed., p. 554). of : United Bible Societies.
  3. Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam. (2005) (Ed. electronica.). : Logos Bible Software.