Ismaela

Avy amin'i Wikipedia
I Ismaela sy ny reniny Hagara ao amin' ny tany efitra, sary nataon' i François-Joseph Navez (1820)

I Ismaela dia olona resahina ao amin' ny Baiboly sy ao amin' ny Kor'any. Izy no zanak' i Abrahama voalohany raha mbola tsy niteraka an' i Isaaka i Saraha. I Hagara, vehivavy Egiptiana, mpanompovavin' i Saraha, no reniny. Taty aoriana dia teraka i Isaaka. Tamin' ny farany i Abrahama dia nandroaka an' i Hagara sy ny zanany hiala avy eo aminy araka ny sitrapon' i Saraha izay tsy te-hizara ny lovan-janany amin' i Ismaela. Ny Baiboly dia mitantara fa i Isaaka no saika hataon-drainy sorona nefa misy ny mpanao heviteny amin' ny Kor'any izay miklaza fa tsy maintsy ho i Ismaela no ilay saika natao sorona. I Ismaela no razamben' ny Ismaelita izay atao hoe koa Hagarita na Hagarena na ny Arabo (Adnanita).