Jônà (mpaminany)

Avy amin'i Wikipedia
Mitory teny amin'ny mponin'i Ninive i Jona, nataon'i Gustave Doré, taona 1866.

I Jônà na Jônasa dia mpaminanin' i Israely voaresaka ao amin' ny Baiboly. Nirahin' Andriamanitra hampitandrina ny mponina tao Ninive renivohitr' i Asiria ny amin' ny handringanana azy ireo noho ny fahatezeran' Andriamanitra izy nefa niondrana an-tsambo nandeha lalan-kafa. Saika rendrika ny sambo ka natsipy any an-dranomasina izy. Trondro lehibe iray no nitelina azy ka nitoetra tao tanatin' ny hateloana izy ka rehefa tafavoaka avy ao dia nanatanteraka ny iraka nampanaovina azy. Nibebaka ny mponin' i Ninive ka namindran' Andriamanitra fo. Noho i Jônà tsy faly noho izany dia nampahalalain' Andriamanitra azy ny fijalian' ny olona tsy mahazo indra fo.

I Jônà no olona ifantohan' ny tantara ao amin' ny Bokin' i Jônà ao amin' ny Baiboly.

Ny anarany[hanova | hanova ny fango]

Amin' ny teny hebreo dia atao hoe יונה / Yonah i Jônà.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Mpaminany lehibe:

Mpaminany madinika