Ahia

Avy amin'i Wikipedia
I Ahia sy i Jeroboama, sary nataon'i Gerard Hoet, taona 1728.

I Ahia na Ahia avy any Silo dia mpaminany resahina ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka. I Ahia dia isan'ny fokon'i Levy avy any amin'ny tanàna atao hoe Silo. Tamin'ny andron'ny mpanjaka Solomona (na Salômôna) izy no niasa ka tamin'izany izy dia namporisika ny olona hikomy amin'ny mpanjaka. Naminany izy fa i Jeroboama no handimby an'i Solomona eo amin'ny fanjakana (1Mpanj. 11.29).

Amin'ny teny hebreo dia atao hoe אחיה השילוני / Aḥiya HaShiloni izay midika hoe "Ahia ilay Silonita". Ny hoe אחיה / Ahiya dia midika hoe "Rahalahin'i Yah", izany hoe "rahalahin'i Yahveh.

I Ahia sy ny vadin'i Jeroboama

Ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka no itantarana ny asan'ny mpaminany Ahia ka faminaniana roa no voatantara ao. Ny faminaniana voalohany dia miresaka ny amin'ny hisarahan'ny Fanjakan'i Israely amin'ny Fanjakan'i Jodà aorian'ny fanapahan'i Solomona (1Mpanj. 11.31). Ny faminaniana faharoa dia ny fanambaràna tamin'ny vadin'i Jeroboama ny hahafatesan'ny mpanjaka sy ny handravana ny "tranon'i Jeroboama" (1Mpanj. 14). Ny Boky faharoan'ny Tantara dia miresaka ihany koa ny amin'ny "faminanian'i Ahia avy any Silo" izay nanambara mialoha ny asan'ny mpanjaka Solomona (2Tant. 9.29).