Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia

Avy amin'i Wikipedia
Hanketo: Fikarohana, karohy

Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (SALT)[hanova | hanova ny fango]

Ny hoe SALT dia fanafohizana ny hoe Sekoly Ambony Loterana Momba ny Teolojia. Amin'ny teny frantsay dia Faculté de Théologie Luthérienne ary amin'ny teny anglisy Lutheran Graduate School of Theology (SALT). Ao Ivory Avaratra Fianarantsoa no misy azy ary mifandray ara-akademia amin'ireo an-jery manontolo ao Fianarantsoa.

Ny Tantarany[hanova | hanova ny fango]

Antompisiany[hanova | hanova ny fango]

Misy ambaratonga telo ny fianarana teolojia ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM).

Sekoly Biblika (SB)[hanova | hanova ny fango]

Ny ambaratonga voalohany dia ny Sekoly Biblika (SB). Ity karazany voalohany ity dia natao mba hahazoan'ny mpianatra fahalalana ara-teolojia fototra mba hahafahany manatanteraka ny asan'ny evanjelisitra. Marihina fa ny evanjelisitra dia ireo laika (tsy vita ordinasiona) izay irahina mba hanorina fiangonana amin'ireo saha vaovao (toerana mbola tsy misy fiangonana).

Sekoly Teolojikam-Paritany Loterana (STPL)[hanova | hanova ny fango]

Ny ambaratonga faharoa dia ilay antsoina hoe Sekoly Teolojikam-Paritany Loterana (STPL). Misy (5) izy ireo ankehitriny (Atsimoniavoko, Marovoay, Ambatofinandrahana, Bezaha, Morondava). Ny tanjona amin'ity dingana manaraka ity dia ny hanomana tanora ho tonga pastora (ny FLM dia mampiasa ny teny hoe pastora iantsoana ireo olom-boahosotra vita ordinasiona). Maharitra (4) taona ny fianarana ary takiana ny mari-pahaizana Bakalorea amin'ny fianarana ankapobeny ho an'ireo mpianatra hiditra ao. Fifaninanana no hidirana ao ka izay mahazo ny marika ambony indrindra, araka ny fahafahan'ny STPL tsirairay no tafiditra. Misy ny taranja teolojika rehetra ilaina amin'ireo sekoly ireo: Testamenta Taloha (TT), Testamenta Vaovao, Grika (TV), Teolojia Systematika: Dogmatika, Etika, Filozofia (TS), Tantaran'ny fiangonana (TF), Teolojia Pratika (TP) ary miampy ireo fiteny vahiny roa dia ny Anglisy sy Frantsay. Ny mpianatra mahavita ny fianarany amin'ity dingana ity dia mahazo ny diploma antsoina hoe Diploma Pastoraly, izay manamarina fa azo atao ordinasiona izy araka ny fanapahan-kevitry ny Synoda niaviany.

Ny dingana anelanelany dia antsoina hoe Bakalorea Amin'ny Teolojia (BAT) izay programa iray taona aorian'ny STPL. Misy amin'ireo STPL sasany, toy ny Betela Marovoay, izay mamela ny mpianatra hanohy avy hatrany amin'ny BAT aorian'ny efa-taona ao amin'ny STPL. Amin'ny ankapobeny anefa dia tokony miasa (1) taona any amin'ny Fitandremany aloha ilay mpianatra izay vao afaka manohy ho amin'ny BAT. Ny tanjona amin'ny BAT dia ny hizàrana ny mpianatra hanao fikarohana sy fanoratana akademika, izany hoe, dingana fohy fanomanana azy ho amin'ny dingana oniversitera izany.

SALT[hanova | hanova ny fango]

Ny ambaratonga ambony indrindra ao amin'ny FLM dia ny SALT, izay programa mandritra ny (3) taona. Ny tanjona dia ny hahazoan'ny pastora fahalalana teolojika avo lenta mba ahafahany manatanteraka ny asa fanompoany amin'ny fomba mahomby kokoa sy miatrika ireo fanamby entin'ny fandrosoana. Mihetsika izao tontolo izao, maro ireo manam-pahaizana ambony ao amin'ny fiangonana, mitaky pastora manana fahalalana teolojika ambony koa ny fiangonana hitantana azy. Marihina fa ampy ny pastora ny fahalalana azony tany amin'ny STPL hahafahany mitondra fiangonana, ilainy koa anefa ny mandalina bebe kokoa any amin'ny SALT, izay mitovy lenta amin'ireo Oniversité amin'ny fianarana an-kapobeny, mba hahafahany manitatra ny fahalalana efa azony. Ny SALT koa dia natao mba hanomanana mpampianatra any amin'ireo SB sy ireo STPL.

Ireo mpampianatra sy mpandraharaha[hanova | hanova ny fango]

SALT Sekoly Ambony Teolojika[hanova | hanova ny fango]

Amin'ny maha sekoly ambony azy dia mamoaka mpianatra manana ny mari-pahaizana "Licence en Théologie" sy "Maitrise en Théologie" ny SALT. (3) taona no faharetan'ny fianarana ary amin'ny taona faharoa no anoratan'ny mpianatra ny mini-mémoire (60) pejy raha amin'ny fiteny malagasy ary (40) pejy raha amin'ny fiteny frantsay sy anglisy. Ankoatr'io lahatsoratra soratany io dia misy ihany koa fanadinana ao an-dakilasy sy lahatsoratra fohy (15- 20) pejy soratany mba ahazoany ny mari-pahaizana "Licence en Théolgie".

Marihina fa afaka misafidy amin'ireo Departemanta (5) misy ao amin'ny SALT ny mpianatra mba hanoratany ny lahatsorany. Tsy maintsy afaka amin'ny fanohanana am-bava (soutenance) ny mpianattra izay vao mahazo ny mari-pahaizana. Ireto avy ireo "mentions" misy:

  • Ankasitrahana (très honorable)
  • Tena tsara (Très bien)
  • Tsara (Bien)
  • Ekena (Passable)

Ny taona fahatelo no anomanan'ny mpianatra ny "Maitrise en Théologie". Amin'ny tapa-taona voalohany ihany no misy kilasy fa ny faharoa dia atokany hanoratana ny lahatsorany. Afaka misafidy amin'ireo taranja (5) misy ny mpianatra hanoratany ny lahatsorany. (150) pejy no halavan'ny lahatsoratra raha amin'ny fiteny malagasy ary (100) pejy kosa raha amin'ny fiteny frantsay sy anglisy. Misy ihany koa fanohanana am-bava ataon'ny mpiadina alohan'ny hahazoany ny mari-pahaizana "Maitrise en Théologie".

Ireo taranja misy ao[hanova | hanova ny fango]

Manana ireo taranja teolojika fototra rehetra misy eran'izao tontolo izao ny SALT. Ireto avy izy ireo: ny Testamenta Taloha (TT), Ny Testamenta Vaovao (TV), ny Teolojia Systematika (TS) izay mizara ho Dogmatika sy Etika, ny Teolojia Pratika (TP), ny Tantaran'ny Fiangonana (TF), Taranja fanampiny: Antropolojia sy Sosiolojia. Manampy ireo koa ny fiteny Anglisy sy Frantsay. Isan'ny mampiavaka ny SALT ny fanindriany ny fampianarana ireo fiteny fototra biblika (3) izay ifotoran'ny fianarana ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Tsy inona ireo fa ny Hebreo Klasika sy ny Grika klasika ary ny Grika Koine. Ny Hebreo Klasika dia ny Hebreo tranainy izay nanoratana ny Testamenta Taloha (ankoatr'ireo textes sasany voasoratra amin'ny Aramaika). Ny Grika Klasika dia ao anatin'ny taranja ampianarina amin'ny Testamenta Taloha. Ity karazana Grika ity dia ilay Grika tranainy nampisaina naoratana ny Testamenta Taloha amin'ny fiteny Grika antsoina hoe Septanta (LXX). Hita ihany koa ity karazana Grika ity amin'ireo soratra grika tranainy, ohatra ireo filozofa grika fahizay. Ny Grika Koine moa dia ny Grika nanoratana ny Testamenta Vaovao, izay tena ilaina ny fahafehezana azy amin'ny fanaovana ny heviteny (Exegèse) amin'ny Testamenta Vaovao.

Ireo mpanohana ny SALT[hanova | hanova ny fango]

Ny SALT dia tsy mbola mahaleo tena ara-bola hany ka mila fanohanana ara-bola avy amin'ireo mpiara-miasa malagasy sy avy any ivelany. Ny fanohanana avy an-toerana dia azo amin'ny alalan'ireo vola voaangona mandritra ny andro atokan'ny FLM hanohanana ny SALT antsoina hoe ANDRON'NY SALT. Amin'ny andro iray voatokana dia manao famoriam-bola ny Fiangonana rehetra manerana ny FLM ho fanohanana azy. Io dia atao indray mandeha isa-taona. Ankoatr'izany dia misy koa ireo kristiana malala-tànana izay manampy ny SALT amin'ny fomba samihafa, izay tena ilain'ny SALT tokoa ary isaorana azy ireo izany. Ny karazana fanohanana faharoa dia izay ataon'ireo Fikambanana Misiona mpanohana ny FLM. Ireto avy izy ireo:

- Ny NMS (Norwegian Missionary Society) na ny Misiona Norveziana izay efa nanao asa misiona tany Madagasikara sy nanorina ary nanohana ny FLM hatramin'ny 1866. Izy dia manana ny foiben-toerany any Stavanger, Norvège. Manana ny solon-tenany (Harild Bakke) izy izay miasa sy mipetraka ao Isoraka, Antananarivo, Madagasikara.

- Ny Danmission (Danske Missionsselskab) na ny Misiona Danoa izay manana ny foiben-toerany any Copenhagen, Danmarque. Izy ireo koa dia efa nanao asa misiona sy nanohana ny FLM tamin'ny fomba maro, indrindra ny faritra avaratry ny Nosy.

- Ny ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) na ny Fiangonana Loterana Evanjelikaly any Amerika. Izy koa dia efa nanao asa misiona sy nanampy ny FLM tamin'ny lafiny maro, ary saika tany atsimon'ny Nosy no tena niasany.

Ireo Sekoly Ambony mifandray aminy[hanova | hanova ny fango]

Manana fifandraisana akademika amina Sekoly Ambony any ivelany ny SALT. Ireto avy izy ireo:

  • Ny Misjonshøgskolen (MHS) izay fantatra amin'ny anarana malagasy hoe Sekolin'ny Misiona ary ao Stavanger, Norvège no misy azy. Efa nifandray tamin'ny FLM nandritra ny fotoana ela ity sekoly ity ary iray amin'ireo sekoly ambony izay mifandray akaiky amin'ny SALT. Raha fintinina dia endrika roa no isehoan'ny fifandraisana akademika eo amin'ny SALT sy ity sekoly ambony ity: ny voalohany dia miseho amin'ny fandraisany mpianatra izay mahavita ny Maitrise en Théologie ao amin'ny SALT sy afaka amin'ny fanadinana anglisy (TOEFL). Ireo mpianatra ireo dia manao Master in Theology (MTh) mandritra ny (2) taona. Marihina fa misy amin'ireo mpianatra nahavita ny Master no raisiny manao PhD (Philosophiæ Doctor) mba ho mpampianatra ao amin'ny SALT amin'ny ho avy.

Gazety feon'ny SALT[hanova | hanova ny fango]

Amin'ny maha toerana akademika ny SALT dia mamokatra gazety teolojika izy. Ity gazety ity dia natao mba hamoahan'ny SALT ny voka-pikarohany sy mba hamoahany ihany koa teolojia izay afaka mamampy sokajin'olona maro isan-karazany ao anatiny sy ivelan'ny fiangonana: kristiana, mpampianatra teolojia, mpitondra fiangonana...

Ity gazety ity dia mitondra ny anarana hoe "Gazety feon'ny SALT" na "voix de la SALT" na koa "voice of SALT". Amin'ny ankapobeny dia amin'ny fiteny malagasy io gazety io nefa misy famintinana (abstract) amin'ny teny frantsay sy anglisy miaraka aminy.

Mivoaka isan-telo volana ity gazety ity ary azonao vidina amin'ireo mpivaro-boky mahazatra tahaka ny TPFLM (Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy) ary Ar 2000 ny vidiny. Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ny mpiandraikitra rehetra mivantana, amin'ny alalan'ny feosalt@gmail.com.

Sary samihafa[hanova | hanova ny fango]