Evanjelista

Avy amin'i Wikipedia

Evanjelista na Evanjelistra no iantsoana ireo olona nanoratra ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly efatra (Matio, Marka, Lioka ary Joany na Jaona) ao amin' ny Testamenta Vaovao ao amin' ny Baiboly kristiana. Ny roa ihany no anisan' ny Apôstôly roa ambin' ny folo: i Matio sy i Joany (na Jaona). I Marka sy i Lioka dia tsy isan' ny Apôstôly roa ambin' ny folo. Ny teny hoe evanjelista dia midika hoe "olona mpampiely ny Vaovao Mahafaly" (grika: euangelion "vaovao tsara").

Ireo Evanjelista efatra[hanova | hanova ny fango]

Matio[hanova | hanova ny fango]

Mpamory hetra talohan' ny naha Apôstôly azy i Matio. Isan' ireo Apôstôly roa ambin' ny folo izy. Araka ny lovantsofina kristiana dia izy no nanoratra ny Filazantsara voalohany izay mitondra ny anarany. Tsy mitonon-tena ho nanoratra ny Filazantsara araka an' i Matio i Matio. Maro anefa ny mpandalina momba ny Baiboly izay milaza fa olona maro no nanoratra.

Marka[hanova | hanova ny fango]

Mpanara-dia akaiky an' i Simôna Petera sy an' i Paoly Apôstôly i Marka fa tsy isan' ny Apôstôly roa ambin' ny folo lahy. Joany Marka na Jaona Marka koa no fiantsoana azy. Ny lovantsofina kristiana dia milaza fa izy no nanoratra ny Filazantsara araka an' i Marka. Tsy mitonon-tena ho nanoratra ny Filazantsara faharoa nampitondraina ny anarany anefa i Marka.

Lioka[hanova | hanova ny fango]

Mpitsabo no asan' i Lioka. Araka ny lovantsofina kristiana dia izy no heverina ho nanoratra ny Filazantsara araka an' i Lioka izay nataony ho an' i Teôfilo. Izy koa no heverina ho nanoratra ny Asan' ny Apôstôly sady namana akaikin' i Paoly Apôstôly.

Joany na Jaona[hanova | hanova ny fango]

I Joany Evanjelista dia heverina araka ny lovantsofina ho ilay "mpianatra tian' i Jesoa indrindra", isan' ireo Apôstôly roa ambin' ny folo, tsy voatonona anarana ao amin' ny Filazantsara araka an' i Joany anefa izy amin' ny maha mpanoratra azy.

Heverina ho nanoratra ny Epistily voalohany sy faharoa ary fahatelo mitondra ny anaran' i Joany koa izy. Betsaka anefa ny mpikaroka momba ny Baiboly izay milaza fa olona samy hafa no nanoratra ny tsirairay amin' ireo boky ireo. Izy koa no heverina fa nanoratra ny Apôkalipsy.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]