Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) dia fikambanana ekiomenika iraisan'ny fiangonana kristiana vitsivitsy eto Madagasikara, dia ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina (EKAR) sy ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ary ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM). Niorina tamin'ny taona 1980 io fiombonana io. Ao Antananarivo ny foiben-toerany ary miisa 10.000.000 any ho any ny fitambaran'ny mpivavaka ao amin'ireo fiangonana ireo[1]. Ny fiangonana kristiana mino an'i Jesosy ho Andriamanitra sy hany mpamonjy araka ny Soratra Masina (ny Baiboly) dia afaka mirotsaka amin'io fiombonana io[2] [3]. Azo itarafana ny ezaka sy ny olana momba ny ekiomenisma ny fiainan'ny FFKM.

Amin'ny teny anglisy dia Council of Christian Churches in Madagascar fa amin'ny teny frantsay kosa dia Conseil chrétien des Eglises à Madagascar no iantsoana azy.

Ireo zavatra efa atao[hanova | hanova ny fango]

Fiaraha-mivavaka[hanova | hanova ny fango]

Miara-mivavaka amin'ny fotoana sasantsasany ny fiangonana ao amin'ny FFKM. Endrika isehoan'ny fiombonana koa ny tsy famerenana manao batisa na batemy ny mpino mifindra finoana avy amin'ny fiangonana iray mankamin'ny fiangonana iray hafa samy ao amin'ny FFKM. Iraisana ny fiekem-pinoana ekiomenika (Fanekem-pinoana apostolika, Fanekem-pinoana nikeana, Fanakem-pinoan'i Atanazy. ), ny vavaka nampianarin'ny Tompo, ny hira sasany izay efa nahavitany boky (Miara-mizotra).

Fanana Baiboly iombonana[hanova | hanova ny fango]

Efa nisy koa fandikan-teny ny Baiboly niraisan'ireo fiangonana mpikambana ireo, dia ny Baiboly Dikan-teny Iombonana Eto Madagasikara (DIEM) izay ezahana vakina amin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana.

Fiaraha-mamaha olona ara-tsosialy sy ara-politika[hanova | hanova ny fango]

Tsy mijanona amin'ny lafiny ara-pivavahana ihany ny ekiomenisma malagasy fa miitatra amin'ny fiaraha-mikaon-doha amin'ny famahana ny olana sosialy sy ny disadisa politika misy eto Madagasikara.

Fananana ivontoerana momba ny ekiomenisma[hanova | hanova ny fango]

Manana toeram-piofanana momba ny ekiomenisma ny FFKM, dia ny Ivontoeram-Pampianarana Ambony momba ny Ekiomenisma (IPAE). Efa tamin'ny taona 2015 no fanorenana izany ivontoerana izany izay natao ho tsangambaton'ny faha-35 taonan'ny FFKM[4]. Tamin'ny 01 Jolay 2019 no nivoaka ny andia-mpianatra voalohany nahazo ny maripahaizana licence miisa 23 izay nisalotra ny anarana hoe "Miombona", ka tao amin'ny Sekoly seminera katolika ao Faliarivo Ambanidia ao Antananarivo no namoahana azy ireo.

Ny zavatra mbola tsy mamparisika[hanova | hanova ny fango]

Ny olan'ny ekiomenisma eran-tany dia miseho ihany koa eto Madagasikara eo anivon'ny FFKM noho ny fiangonana miombona ao samy vokatry ny fielezan'ny fiangonana samihafa avy any ivelany sy samy nitondra ny fampianarany.

Tsy afaka mampiravina ny fahasamihafana teolojika[hanova | hanova ny fango]

Tsy mbola voakasiky ny ekiomenisma amin'ny fomba lalina koa ny lafiny ara-teolojia, indrindra ny mahakasina ny tenim-pinoana sy ny foto-pampianarana, sns izay ahitana fahasamihafam-pinoana sarotra aravina. Ny FLM sy ny FJKM, izay samy protestanta, no afaka mampifanakaiky ny teolojiany noho ny fampianaram-pinoany tsy mifanalavitra firy vokatry ny maha samy fiangonana nateraky ny reformasiona.

Tsy miara-mandray eokaristia[hanova | hanova ny fango]

Tsy mboka miara-mandray eokaristia na fanasan'ny Tompo, izay marika hita maso ankoatry ny batisa na batemy sady sakramenta roa tokony hiraisan'ny fiangonana mpiombona, ny Kristiana ao amin'ny FFKM. Tsy mbola mifampiditra alitara (na ôtely) ny mpitondra fiangonana na dia efa afaka mifampiditra trano fiangonana sy mifampindrana polipitra aza.

Izao, ohatra, ny fanazavana nataon'ny pretran'ny Diosezy Fianarantsoa, Ratongavao Charles Raymond, ao amin'ny boky nosoratany momba ny ekiomenisma (Abidi-n'ny Ekiomenisma): "Niteraka resa-be teto amin'ny firenena ity lafin-javatra iray ity. Maro tokoa ireo kristianina avy amin'ny Fiangonana hafa, rehefa manatrika vavaka na fankalazana ny eôkaristia aty amin'ny katolika, no maniry ny mba hanatona ny latabatry ny eôkaristia amin'ny fotoanan'ny komonio. Sakramenta maneho ny fiombonam-pinoana ny eôkaristia, ka raha tany mbola tsy tomombana izany noho ny antony maro, dia mbola voarara ny fahafahana mandray ny eôkaristia - ny fanasan'ny Tompo (protestanta) na ny komoniôna masina (anglikanina) - any amin'ny hafa."[5]

Tsy marisika hamaky ny Baiboly DIEM[hanova | hanova ny fango]

Na dia efa misy aza ilay Baiboly DIEM dia maro ny mpitondra fivavahana mampiasa ny Baibolin'ny fiangonany amin'ny fotoana anaovana fivavahana iraisam-pinoana.

Boky sy loharano hafa azo anovozan-kevitra[hanova | hanova ny fango]

  • Ratongavao Charles Raymond, Abidi-n'ny Ekiomenisma, Edition Ivonea Fianarantsoa, Imprimerie Sait-Paul Fianarantsoa, 2017, 64 p.
  • Raminosoa Marcel (Mpandrindra), Inona moa ny FFPM ?, Antananarivo, 2003, 44 p.
  • Razafintsalama A., Tari-dalana ho an'ny Katôlika momba ny ekiomenisma, Imprimerie Saint Paul Fianarantsoa, 1990.
  • Sophie Blanchy, Jean-Aimé Rakotoarisoa, Philippe Beaujar, Chantal Radimilahy (dir.), Les dieux au service du peuple, Paris, Éditions Karthala, coll. « Religions contemporaines », 2006, 536 p.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Loharano:[hanova | hanova ny fango]

  1. Group, Taylor & Francis (2004). The Europa World Year: Kazakhstan - Zimbabwe. Taylor & Francis. ISBN 9781857432558.
  2. Council of Christian Churches in Madagascar. archived.oikoumene.org. Notsidihina tamin'ny 2017-06-07.
  3. CCCM — World Council of Churches. www.oikoumene.org. Notsidihina tamin'ny 07-06- 2017.
  4. Izao no filazan'ny gezety Tia Tanindrazana azy tamin'ny 28/01/2015: "Hofaranana amin' ity taona 2015 ity ny fankalazana ny faha-35 taona niorenanan' ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara. Efa natomboka tamin'ny taon-dasa 2014 ny fanamarihana ary hitohy indray amin'ny volana jona izao eto Antananarivo. Ny tanànan’Antsiranana kosa no handray ny fotoam-pamaranana amin’ny volana novambra 2015. Ho tsangambatom-pisian’ny FFKM hatramin’ny taona 1980 nijoroana teto amin’ny firenena kosa ny fananganana ny Ivontoerana misahana ny fiombonam-pinoana. Foibe natokana hanovozam-pahalalana ho an’ireo kristianina maniry ny handalina bebe kokoa ny momba ny ekiomenisma izy io. Tsy natao hifamono ireo fiangonana efatra mpikambana ao amin’ny FFKM fa mijoro hifamelona sy hifanaiky ka hifampizara traikefa mba ho modely fakan-tahaka eo anivon’ny fiarahamonina, araka ny fanazavana nomen’ny filoha vaovao, ny mpitandrina Rasendrahasina Lala."
  5. Ratongavao Charles Raymond, Abidi-n'ny Ekiomenisma, p. 12.