Sakramenta

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny sakramenta na Sakramenta Masina, ao amin' ireo fiangonana kristiana tranainy, dia fombam-pivavahana naorin' i Jesoa Kristy ary nampitandreminy ny Fiangonana mba hampitana sy hanomezana ny fahasoavan' Andriamanitra ny sakramenta. Sady famantarana (na tandindon') ny fihavanana eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona no sady fitaovana ahatongavana amin' izany ny sakramenta. Fito ny isan' ny sakramenta ao amin' ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana ortodoksa fa roa fotsiny izy ao amin' ny Fiangonana protestanta. Ny sakramenta dia famantarana atao hanomezana sy hampitomboana ny fahasoavana izay manamasina ny mpino.

Famantarana masina hita maso momba ny fitiavan' Andriamanitra ny sakramenta. Mandray ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy ny olona mandray ny sakramenta.

Ny sakramenta ao amin' ny Katolika sy ny Ortodoksa[hanova | hanova ny fango]

Fito ny isan' ny sakramenta ao amin' ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana ortodosa, dia ireto avy:

  1. ny batemy , izay manamarika ny fidiran' ny olona iray ao amin' ny fikambanan' ny Kristiana;
  2. ny eokaristia , izay izarana ny mofo sy ny divay nohamasinin' ny pretra sady zary vatana sy ran' i Kristy;
  3. ny konfirmasiona (ao amin' ny Fiangonana katolika) na ny krismasiona (ao amin' ny Fiangonana ortodoksa) izay manavao ny fanekana natao tao amin' ny batemy;
  4. ny sakramentan' ny fampihavanana (atao hoe sakramentan' ny famelan-keloka ) izay ieken' ny mpino ny fahotany sy angatahany famelan-keloka izay homen' ny pretra azy;
  5. ny fanosorana ny marary (atao hoe sakramentan' ny marary na fanosorana farany) dia sakramenta natokana ho an' ny marary sy ireo efa ambavahaonan' ny fahafatesana ka atao hanampiana azy hahazaka miaritra ny fahoriana;
  6. ny fanambadiana, izay mampitambatra ny lehilahy sy ny vehivavy kristiana mba ho mpivady;
  7. ny ordinasiona na filaharana izay manome fahefana ny pretra mba hanatanteraka ny asa masina sahaniny, izany hoe hahafahany manome ny sakramenta amin' ny alalan' ny Fiangonana.

Ny sakramenta ao amin' ny Protestanta[hanova | hanova ny fango]

Roa ihany ny sakramenta ao amin' ireo Fiangonana protestanta, dia ny batisa (na batemy) sy ny fanasan' ny Tompo.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]

Fahasoavana