Voambolan' ny jeôgrafia

Avy amin'i Wikipedia

Ity voambolan' ny jeôgrafia ity dia lisitr' ireo famaritana ny teny sy hevitra ampiasaina amin' ny jeôgrafia sy ireo sehatra mifandraika amin' izany, izay mamaritra sy mametra ny refy ara-jeôgrafia, ny toerana ara-jeôgrafia, ny endri-javatra tôpôgrafika, ny loharanon-karena voajanahary, ary ny fanangonana sy ny famakafakana ary ny fijerena ny angona ara-jeôgrafia.

A[hanova | hanova ny fango]

 • Adijady: anisan' ny fehintany dimy aseho amin' ny saritany. Ny laharam-pehitaniny dia 23° 26′ 22″ S amin' ny ila-bolantany atsimo izay manakaiky indrindra ny fehiben-tany izany
 • Afotroa: fahavakisan' ny sosona ambony amin' ny planeta iray, toy ny Tany, izay mamela ny vainga sy ny ranoka mafana, ny lavenona ary ny etona hivoaka avy amin' ny toerana misy azy any ambany.
 • Aka: fisintonan' ny ranomasina ka mahatonga azy ho marivo kokoa.
 • Akora tampom-pana: sosona madity sy mangotraka ao anatin' ny bolantany, izay mivaingana ho vato rehefa mivoaka ety ivelany, ny magma izany.
 • Antsanga: fitambaran' ny fotaka, fasika, tany ditra, poti-bato, vato kely ary fako entin' ny rano (ony, renirano, sns) ka apetrany amin' ny toerana iray. Amin' ny ankapobeny ny antsanga dia hita amin' ny toerana mampihena tampoka ny hafainganam-pandehan' ny korian-drano, ka mahatonga io rano io tsy hahazaka intsony ny zavatra nentiny hanaraka azy.
 • Ararano:
 • Asara:
 • Asorotany: iray amin' ireo faribolana dimy mirazotra manan-danja indrindra eo amin' ny sarin' ny bolantany: ilay faribolana eo amin' ny 23° 26' 12.555" ao amin' ny ila-bolantany avaratra izay manakaiky indrindra ny fehiben-tany izany. Eo amin'io zana-pehintany Asorotany io no ahitana amin' ny faritra avaratra indrindra amin' ny ila-bolantany avaratra ny masoandro eo an-tampon-doha, amin' ny fotoana mahalava indrindra ny andro mitaha amin' ny alina.
 • Asotry: fizaràn-taona amin' ny faritra maro eto Madagasikara, ka ilazana ny fizaran-taona sady maina no mangatsiaka, mahafaoka ny fararano sy ny ririnina amin' ny Antemoro, fa ny ririnina ihany amin' ny Antesaka sy ny Bara.
 • Ava: toerana idinan' ny rano mikoriana avy any ambony (irà na erà).
 • Avaratazy:
 • Azimota:

B[hanova | hanova ny fango]

D[hanova | hanova ny fango]

 • Deboka: faritra amin' ny vohon' ny tany izay ambany kokoa raha mitaha amin' ny faritra manodidia sady manakatona azy izay misolampy midina mankany aminy. Mety misy farihy na mando lava ny deboka raha saroman-dafika tsy tantera-drano loatra. Ny Ranomasina Maty, izay any amin' ny 400 m ambanin' ny haambon' ny ranomasina no deboka iva indrindra eto an-tany.
 • Dengin-driaka: hantsana lalina anaty ranomasina.
 • Dilatra: nofon-tany nentin' ny renirano na ny riaka ka mandry sy manarona ary mahalonaka ny tany.
 • Dongom-pasika na bongom-pasika: vangongom-pasika miendrika havoana.

E[hanova | hanova ny fango]

F[hanova | hanova ny fango]

H[hanova | hanova ny fango]

I[hanova | hanova ny fango]

 • Ila bolantany: antsasaky ny bolantany araka ny fehibe.
 • Irà na erà: toerana avo iavian' ny rano amin' ny renirano (mifanohitra amin' ny ava).

J[hanova | hanova ny fango]

 • Jeôgrafia: siansa miompana amin' ny fandinihana momba ny Tany ary indrindraindrindra momba ireo zava-mitranga ara-pizika, ara-biôlôjia ary momba ny olombelona izay miseho eo amin' ny bolan-tany.
 • Jotsotsindry: fihenan' ny tsindrin' ny soson-drivotra ka mety hampiova ny toetrandro.

K[hanova | hanova ny fango]

L[hanova | hanova ny fango]

 • Lembalemba: endiky ny vohon' ny tany izay manana haambo avo kokoa raha mitaha amin' ny faritra manodidinba azy (lemaka) sady midadasika nefa tsy dia mikintoana loatra (tsy tahaka ny tendrombohitra).
 • Lohalo: Lohasaha eny antehezan-tendrombohitra.
 • Lohataona: fizaràn-taona voalohany amin' ny taona. Amin' ny faritra misy fizaràn-taona efatra dia mandimby ny ririnina izy sady dimbiasan' ny fahavaratra. Amin' ny lohataona no manomboka mitsiry ravina ny zavamaniry nihintsan-dravina nandritra ny ririnina. Mitombo ny halavan' ny andro ary mihena ny an' ny alina. Betsaka ny hazavana sady mihamafana ny andro nefa tsy mbola misy na betsaka ny orana.

M[hanova | hanova ny fango]

 • Morontsiraka: tany mifanila amin' ny faritry ny ranomasina na faritry ny ranomasimbe. Ny famerana ny sakan' ny morontsiraka iray mankany anaty tany dia miankina amin' ny lalàm-panjakana mifehy azy na miankina amin' ny fahefana ara-tsiansa, noho ny antony ara-pôlitika na ara-piarahamonina na ara-toekarena.

N[hanova | hanova ny fango]

 • Nofon-tanim-bolokano:
 • Nofon-tany: fifangaroan' ny zavatra ôrganika (avy amin' ny zavamananaina), mineraly, etona, ranon-javatra ary zavamananaina miara-mihazona ny aina eto amin' ny tany, izay manana anjara asa efatra: fitaovana ahafahan' ny zavamaniry mitombo, fitaovana fitehirizan-drano, famatsiana ary fanadiovana, ny fanovana ny atmôsfera eto an-tany, ary toeram-ponenan' ny zavamananaina.
 • Nosy: tany kely na antonontonony hodidinin-drano tanteraka, mety ho ranomasina na farihy na rano mandeha io rano manodidina azy io ary mety maharitra ny fisian' ilay rano manodidina na tsia.

O[hanova | hanova ny fango]

P[hanova | hanova ny fango]

R[hanova | hanova ny fango]

 • Roranga: velaran-tany misy vilona (hivoka) sy hazo madinika mahalana firaofan' ny biby.

S[hanova | hanova ny fango]

 • Saha:
 • Sarontendro: faritra boribory eo amin' ny tendro farany avaratra na atsimo amin' ny bolantany.
 • Satalonaka:
 • Savoka: faritra anirian-javamaniry anjakan' ny karazana iray, izay miseho aorian' ny faharinganan' ny ala voalohany, matetika aorian' ny fambolena vary an-tanety.

T[hanova | hanova ny fango]

 • Tanàna:
 • Tany (soratana manomboka amin' ny sorabaventy T amin' ny ankapobeny): ity planeta onenan' ny olombelona ity, izay fahatelo raha ny elanelany amin' ny Masoandro no heverina, ary izy irery ankehitriny no fantatra fa onenan-java-miaina eo amboniny.
 • Tany lemaka: velaran-tany midadasika tsy ahitana fikitoantoanan' ny vohon-tany na dia mety misy somary milempona kely sy mivohitra kely amin' ny faritra sasany, sady saika marindrano, tsy dia avo raha ampitahaina amin' ny ranomasina (tsy mitovy amin' ny lembalemba izay hita amin' ny faritra avo kokoa).
 • Tektônika: fiovaovan' ny endriky ny vohon-tany vokatry ny hetsiky ny nofontany.
 • Tevana:
 • Toetany: fitambaran' ny zava-mitranga momba ny toetrandro mampiavaka ny toerana na ny faritra iray, izay nosalaina mandritra ny ampolo taonany maro (mahatratra 30 taona), ka isan' izany ny sala-maripana farany ambany sy farany ambony, ny salan-kafanana ambony sy ambany, ny salan-drotsakorana farany ambony sy farany ambany, ny fizoran' ny rivotra sy ny hafainganam-pitsokany ankapobeny, ny salam-paharetan' ny fanazavan' ny masoandro.
 • Toetrandro: fitambaran' ny zava-miseho ao amin' ny sosona ambany ao amin' ny habakabaka manodidina ny tany na ny planeta hafa amin' ny fotoana voatondro sy amin' ny toerana voafaritra iray. Miditra ao amin' ny sehatry ny toetrandro ny zava-miseho manana fiantraikany tsapan' ny olona na ny zavamananaina hafa, toy ny rahona, ny taratry ny masoandro, ny hafanana, ny rivotra, ny orana ary ny fahazavana.
 • Tohi-drivodoza: faritra na foibe ahitana tsindrin' ny soson-drivotra ambony mihoatra ny salan-tsindry mara-penitra.
 • Tondra-drano: fahabetsahan' ny rano izay maafotra ny tany vokatry ny fahabetsahana tafahoatry ny fitosaky ny renirano na rehefa maharitra sy be loatra loatra ny firotsaky orana.
 • Torapasika: toerana malalaka mitomandavana voarakotra fasika hatrany eny amoron-drano
 • Tsipi-mirafana: biloka eo amin' ny saritany izay manambara fa mitovy ny mari-pana eo amin' ny faritra lalovany mandritra ny vanim-potoana iray.
 • Tsipi-mirahale: biloka eo amin' ny saritany izay manambara fa mitovy ny fatran' ny rotsak' orana eo amin' ny faritra lalovany mandritra ny vanim-potoana iray.

V[hanova | hanova ny fango]

 • Varatraza: rivotra mangatsiaka avy atsimo, atsinanana mitsoka amin' ny volana Jona sy Jolay any amin' ny tapany avaratra sy avaratra andrefana.
 • Vavarano: toerana fiafaran' ny ony ka ivarianany any an-dranomasina.
 • Vinanihefaka: Hefaka
 • Vinanindrano:
 • Vohitra: Ny teny malagasy hoe vohitra dia mety midika hoe "tanàna" na ihany koa hoe "toerana avo" (havoana, tendrombohitra).
 • Vovo: fantsakana nohadina fa tsy voajanahary.
 • Vovo ranogeja: rano ao anelanelan' ny tongoa roa ka ny tongoa ambany amin' izany tsy tantera-drano.
 • Vozontany: elanelana tangoron-tendrombohitra na lempona mampitohy faritra roa samy hafa.

Z[hanova | hanova ny fango]