Alina (fotoana)

Avy amin'i Wikipedia

Ny alina dia ny fotoana eo anelanelan'ny filentehana sy fiposahan'ny masoandro, izany ho maizina kokoa na tenteraka amin'io fotoana io satria tsy hita ny masoandro. Manomboka ao amin'ny mody masoandro izany ka miafara ao amin'ny mangirandratsy.