Kaominina

Avy amin'i Wikipedia

Ny kaominina dia fari-piadidiana, fizaràna ara-pitantanana, mifanandrify amin' ny tanàna iray, na amin' ny tanàna sy ny vohitra manodidina azy, na amin' ny vondrom-bohitra, manana ny satan' ny fikambanana sy manana fahefana hizaka tena na fahefana mampihatra fitsipika araka ny omen' ny lalàna azy. Amin' ny ankapobeny, ny kaominina no fizaràna ara-pitantanana kely indrindra ao amin' ny tanim-pirenena, izay matetika tarihin' ny ben' ny tanàna.

Ny kaominina dia mety manan-jo hampadoa hetra (hetra amin' ny vola miditra, hetra amin' ny fananana, hetra amin' ny fidiram-bolan' ny orinasa). Mety hahazo famatsiam-bola be avy amin' ny fanjakana foibe ihany koa izy. Indraindray koa ny kaominina dia manan-jo hanana orinasa.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]