Antsanga

Avy amin'i Wikipedia
Antsanga amoron-drano

Ny antsanga dia fitambaran' ny fotaka, fasika, tany ditra, poti-bato, vato kely ary fako entin' ny rano (ony, renirano, sns) ka apetrany amin' ny toerana iray. Amin' ny ankapobeny ny antsanga dia hita amin' ny toerana mampihena tampoka ny hafanganam-pandehan' ny korian-drano, ka mahatonga io rano io tsy hahazaka intsony ireo zavatra nentiny hanaraka azy.

Ahitana antsanga ny tany lemaka nisy tondra-drano, ny sisin' ny lohasaha nandalovan-drano, ny any amin' ny fanambanin' ny vinanihefaka ivarinan' ny ony, ary ny toerana misy rano maria avy an-tendrombohitra mideza izay mivarina ao amin' ny farihy na ao amin' ny ranovory hafa amin' izany.

Anisan' ireo ahitana tobin' antsanga lehibe maneran-tany ny ao amin' ny vinanihefaky ny ony Nily any Ejipta, ny ao amin' ny vinanihefaky ny ony Ganga any India, ny vinanihefaky ny ony Huang He (Ony Mavo) any Sina (796 lavitrisa taonina isan-taona), ary ny moron' ny ony Mississippi any Amerika Avaratra. Mety hahitana vatosoa na volamena na metaly hafa ny ao anaty antsanga.