Aller au contenu

Salamo fahatelo

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahatelo na Salamo 3 dia salamo ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Bokin'ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo faharoa no eo alohany ary ny fahefatra no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy

[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta

[hanova | hanova ny fango]
 1. Salamo nataon'i Davida, fony izy nandositra an'i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan'ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy.
 2. Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy.
 3. Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako.
 4. Amin'ny feoko no iantsoako an'i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy.
 5. Izaho nandry ka natory; nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy.
 6. Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy.
 7. Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin'ny ratsy fanahy novakivakinao.
 8. An'i Jehovah ny famonjena; Ho amin'ny olonao anie ny fitahianao*.[Na: Ho amin'ny olonao ny fitahianao]

Dikan-teny katôlika

[hanova | hanova ny fango]
 1. Tonon-kiran'i Davida; fony izy nandositra teo anatrehan'i Absaloma zanany.
 2. Ry Iaveh ô, akory izato hamaroan'ny fahavaloko! Endrey ity habetsahan'ireo mitsangan-kamely ahy!
 3. Maro ny milaza ny amiko manao hoe: Tsy misy famonjena ho azy intsony eo amin'Andriamanitra! - Selà.
 4. Kanefa, ry Iaveh, hianao no ampingako; hianao no voninahitro sy manandratra ny lohako.
 5. Miantso an'ny Tompo amin'ny feoko aho, dia mamaly ahy any an-tendrombohiny masina izy. - Selà.
 6. Nandry aho dia natory; nifoha indray aho, fa Iaveh no tohako.
 7. Tsy matahotra aho, eo anoloan'ny vahoaka tsy tambo isaina, izay mivangongo manodidina ahy hatraiza hatraiza.
 8. Mitsangana, ry Iaveh ô ! Vonjeo aho, ry Andriamanitro ! Fa hianao no mamely ny takolaky ny fahavaloko rehetra; hianao no manorotoro ny nifin'ny ratsy fanahy.
 9. An'ny Tompo ny famonjena! Ho amin'ny vahoakanao anie ny ny fanambinanao! - Selà.

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]