Aller au contenu

Salamo voalohany

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo voalohany na Salamo 1 dia salamo ao amin' ny Baiboly izay manokatra ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo faharoa manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin' ny fisainan' ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin' ny lalana falehan' ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin' ny fipetrahan' ny mpaniratsira;
 2. Fa ny lalàn' i Jehovah no sitrany; eny ny lalàny no saintsaininy andro aman' alina.
 3. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron' ny rano velona izy, izay mamoa amin' ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa.
 4. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akofa aelin' ny rivotra izy.
 5. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin' ny fitsarana, na ny mpanota eo amin' ny fiangonan' ny marina.
 6. Fa fantatr' i Jehovah ny lalan' ny marina, fa ny lalan' ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin' ny fahaverezana.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Sambatra ny olona tsy mandeha amin' ny fisainan' ny tsy mpivavaka, tsy mijanona amin' ny làlan' ny mpanota, ary tsy mipetraka miaraka amin' ny mpaniratsira;
 2. fa ny làlan' ny Tompo no ifaliany; sady saintsaininy andro aman' alina.
 3. Tahaka ny hazo nambolena eo amoron' ny rano velona izy, ka ny voany tonga amin' ny fotoany; ny raviny tsy mba malazo; ny ataony rehetra vanona avokoa.
 4. Tsy mba toy izany ny tsy mpivavaka: toy ny akofa faohin' ny rivotra izy,
 5. ka tsy hahatsangana amin' ny andron' ny fitsarana ny tsy mpivavaka, na eo amin' ny fiangonan' ny olo-marina, ny mpanota.
 6. Satria ny làlan' ny marina fantatry ny Tompo fa ny làlan' ny mpanota mitarika ho amin' ny fahaverezana.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]