Aller au contenu

Salamo faha-122

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-122 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahadimy" (Sal. 107 - 150) ity salamo ity.

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

1 [Fifaliana ny amin'i Jerosalema sy fangatahan-tsoa ho azy]

Fihirana fiakarana. Nataon'i Davida.

FALY aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah.

2 Ny tongotray efa mijoro Eo anatin'ny vavahadinao, ry Jerosalema ô,

*

3 Dia ianao ry Jerosalema, izay efa vita Tahaka ny tanàna efa voalamina tsara;

4 Any no iakaran'ny firenena,Dia ireo firenen'i Jehovah (Lalàna amin'ny Isiraely izany). Mba hisaotra ny anaran'i Jehovah.

5 Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida.

*

6 Mangataha fiadanana ho an'i Jerosalema; Hambinina anie izay tia anao;

7 Fiadanana anie ho ao anatin'ny mandanao; Fanambinana anie ho ao an-dapanao

8 Noho ny rahalahiko sy ny namako No hanaovako hoe Fiadanana anie ho ao anatinao.

9 Noho ny tranon'i Jehovah Andriamanitsika Dia hitady izay hahatsara anao aho.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]