Aller au contenu

Salamo faha-17

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-17 na Salamo 17 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

1 Fivavak' i Davida. Jehovah ô, mihainoa ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atongilano ny sofinao amin' ny fivavako avy amin' ny molotra tsy misy fitaka.

2 Hivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana ahy; ny masonao hijery marina.

3 Nizaha toetra ny foko Hianao, namantatra ahy nony alina; nizaha toetra ahy tamin' ny memy Hianao, fa tsy nahita na inona na inona; ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro.

4 Ny amin' ny asan' ny olona, dia ny tenin' ny molotrao no nitandremako tsy ho amin' ny lalan' ny mpanao an-keriny.

5 Ny diako maharitra eo amin' ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro.

6 Izaho miantso Anao, ka mamaly ahy Hianao, Andriamanitra ô; atongilano amiko ny sofinao, ka henoy ny teniko.

7 Ataovy mahagaga ny famindram-ponao, ry Mpamonjy amin' ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao, mba tsy ho azon' ny fahavalo.

8 Arovy tahaka ny anakandriamaso aho, afeno ao ambanin' ny aloky ny elatrao,

9 Mba tsy ho azon' ny ratsy fanahy izay mampahory ahy, dia ny fahavaloko masiaka, izay manodidina ahy.

10 Efa mihirim-belona izy; teny miavonavona no aloaky ny vavany.

11 Manodidina anay amin' ny alehanay ankehitriny izy, Vandrininy hapotrany amin' ny tany izahay;

12 Ny fijery azy dia tahaka ny liona noana ta-hamiravira, sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao am-pierena.

13 Mitsangàna, Jehovah ô, sakano izy, aripaho izy; vonjeo amin' ny sabatrao ny fanahiko tsy ho azon' ny ratsy fanahy;

14 Vonjeo amin' ny tananao aho, Jehovah ô, mba tsy ho azon' ny olon' izao tontolo izao, izay manana ny anjarany amin' izao fiainana izao, sady fenoinao ny harenao ny kibony; Maro anaka izy, dia mamela ny fananany be ho an' ny zanany madinika.

15 Fa izaho kosa, dia aoka hahita ny tavanao amin' ny fahamarinana; aoka ny endrikao no hahafa-po ahy, raha mifoha.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]