Aller au contenu

Salamo faha-103

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-103 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahefetra" (Sal. 90 -106) ity salamo ity. Ny Salamo faha-102 no eo alohany ary ny faha-104 no manaraka azy.

Lahatsoratra[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

    1Nataon'i Davida.

Misaora an'ny Tompo, ry fanahiko,

ary misaora ny anarany masina, ry ato anatiko rehetra!

      2Misaora an'ny Tompo, ry fanahiko,

ary aza manadino ny soa betsaka avy aminy.

      3Fa izy no mamela ny helokao rehetra,

manasitrana ny aretinao rehetra.

      4Izy no manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka,

manarona hatsaram-po amam-pamindram-ponao.

      5Izy no manototra soa ny fanirianao,

ary manavao ny fahatanoranao hanana ny herin'ny voromahery.

      6Manao ny fitsarana Iaveh,

manome rariny an'izay rehetra nampahoriana.

      7Nampiseho ny làlany tamin'i Moizy izy,

ary ny asany lehibe, tamin'ny zanak'Israely.

      8Mamindra fo sy miantra Iaveh,

mahari-po sy be hatsaram-po.

      9Tsy mba ho mandrakizay no mandevilevy izy,

tsy mitana fahatezerana mandrakizay.

      10Tsy manao amintsika, araka ny fahotantsika,

ary tsy mamaly antsika, araka ny helotsika.

      11Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra ambonin'ny tany,

no haben'ny hatsaram-pony amin'izay matahotra azy.

      12Tahaka ny halaviran'ny atsinanana amin'ny andrefana,

no halaviran'ny anesorany amintsika ny hadisoantsika.

      13Sahala amin'ny fangoraky ny ray ny zanany,

no fangorak'Iaveh an'izay matahotra azy.

      14Satria fantany izay iforonantsika,

tsaroany fa vovoka ihany isika.

      15Ny olombelona! Tahaka ny ahitra ny androny,

tahaka ny voninkazo any an-tsaha ny famoniny,

      16ka vao tsofin'ny rivotra izy dia tsy eo intsony,

ary ny toerana nisy azy, tsy mahalala azy intsony.

      17Fa maharitra mandrakizay kosa ny hatsaram-pon'ny Tompo ho an'izay matahotra azy,

sy ny fahamarinany amin'ny taranaky ny zanak'izy ireo,

      18dia amin'izay mitandrina ny fanekeny,

sady mahatsiaro ny didiny mba hitandremany azy.

      19Nampiorina ny seza fiandrianany any an-danitra Iaveh,

ary mihatra amin'ny zavatra rehetra ny fanjakany.

      20Misaora an'ny Tompo hianareo anjeliny,

izay mahefa sy mahery sy mankato ny didiny,

amin'ny fanekena ny feon'ny teniny.

      21Misaora an'ny Tompo hianareo rehetra tafiny,

izay mpanompony sy manatanteraka ny sitrapony!

      22Misaora an'ny Tompo hianareo asany rehetra,

amin'ny fitoerana rehetra fanjakany.

Misaora an'ny Tompo, ry fanahiko.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]