Salamo faha-11

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-11 na Salamo 11 dia salamo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity izay mizara ho andininy fito.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny protestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely?
 2. Fa, indro, ny ratsy fanahy manenjana ny tsipìkany; efa nanamboatra ny zana-tsipìkany eo amin'ny kofehy izy, nikendry tao amin'ny maizina hitifitra ny mahitsy fo.
 3. Fa rava ny fanorenana, ka inona indray no azon'ny marina atao?
 4. Jehovah dia ao amin'ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona.
 5. Jehovah mizaha toetra ny marina; fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan'ny fanahiny.
 6. Handatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy Izy tahaka ny fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany.
 7. Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpampianatra hira. Nataon'i Davida. Iaveh no itokiako; ka ahoana no ilazanareo amin'ny fanahiko hoe: Mandosira any an-tendrombohitrareo toy ny vorona?
 2. Fa indro ny ratsy fanahy manenjana ny tsipìkany; nametaka tamin'ny tady ny zana-tsipìkany; mba hitifirany ny olona mahitsy fo, ao amin'ny maizina.
 3. Raha rava ny fanorenana, inona indray no azon'ny marina atao?
 4. Iaveh izay ao amin'ny tempoliny masina, Iaveh izay manana ny seza fiandrianany any an-danitra, dia mana-maso mahiratra; ary ny hodi-masony mizaha ny zanak'olombelona hatr'ao anatiny.
 5. Mizaha ny marina hatr'ao anatiny Iaveh; fa mankahala ny ratsy fanahy sy ny mifaly manao an-keriny izy.
 6. Latsahany fandrika afo sy solifara hoatra ny ranonorana ny ratsy fanahy; rivo-mahery no ho anjara kapoakan'ireny.
 7. Fa marina Iaveh ka ny fahamarinana no tiany; ny mahitsy fo no hibanjina ny tavany.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]