Salamo faha-126

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-126 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahadimy" (Sal. 107 - 150) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

1 [Fifalian' ny efa nampodin' i Jehovah, sy fifonana ho an' izay mbola babo]

Fihirana fiakarana. Fony Jehovah nampody an' i Ziona avy tamin' ny fahababoany, Dia tahaka izay nanonofy isika.

2 Fahizay dia feno hehy ny vavantsika Sy fihobiana ny lelantsika; Dia natao tany amin' ny Jentilisa hoe: Zava-dehibe no nataon' i Jehovah ho an' ireny.

3 Eny, zava-dehibe no nataon' i Jehovah ho antsika, Ka dia faly isika.

*

4 Tanteraho, Jehovah ô, ny ham-podiana anay avy amin' ny fahababoana, Tahaka ny fiverenan' ny riaka any amin' ny tany atsimo.

5 Izay mamafy am-pitomaniana Dia hijinja am-pifaliana.

6 Mandeha mitomany mitondra ny voa afafiny izy, Fa hiverina mitondra ny amboarany amin' ny fihobiana kosa.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

1 Fihirana fiakarana. Fony Iaveh nampody ny voababon' i Siona, dia toa nofy izany ho antsika.

2 Tamin' izany ny vavantsika nanao hobin-kafaliana, ny lelantsika nanao hira firavoravoana. Fahizany izao no am-bentin-teny amin' ny firenena: Nanao zava-dehibe ho azy ireo Iaveh.

3 Eny, nanao zava-dehibe ho antsika tokoa Iaveh; ka revon-kafaliana isika.

4 Iaveh ô, avereno ny anay voababo, toy ny ampandehananao ny ranon-driaka ao amin' ny negeba.

5 Izay mamafy amin-dranomaso, hijinja amin-kafaliana.

6 Mandeha izy, mandeha amim-pitomaniana, mitondra sy mamafy ny voa famafiny. Hiverina kosa izy manao hobin-kafaliana, mitondra ny amboara avy amin' ny fijinjany.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]