Aller au contenu

Salamo faha-16

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-16 na Salamo 16 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny protestanta[hanova | hanova ny fango]

1 Miktama nataon' i Davida. Arovy aho, Andriamanitra ô, fa mialoka aminao aho.

2 Hoy izaho ny amin' i Jehovah: Tompoko Hianao; tsy misy soa ananako azo oharina aminao;

3 Ary ny amin' ny olona masina ambonin' ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitrako indrindra.

4 Ho be ny fahorian' izay manova an' Andriamanitra hatakalony ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanati-drà aidiny aho, ary tsy mba hotononin' ny molotro ny anarany.

5 Jehovah no anjara lovako sy kapoakako; Hianao no mampaharitra ny anjarako.

6 Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin' ny tany mahafinaritra; eny, manan-dova tsara aho.

7 Hisaotra an' i Jehovah Izay manome saina ahy aho; ary na amin' ny alina aza dia mananatra ahy ny foko.

8 Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho.

9 Izany no ifalian' ny foko sy iravoravoan' ny fanahiko; eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahiahy.

10 Fa tsy ho foinao ho any amin' ny fiainan-tsi-hita ny aiko; tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin' ny lavaka Hianao.

11 Hampahafantatra ahy ny lalan' aina Hianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao an-kavanana mandrakizay.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]