Aller au contenu

Salamo fahenina

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahenina na Salamo 6 dia salamo ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo fahadimy no eo alohany ary ny fahafito no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpiventy hira. Nampiarahina amin'ny valiha. Al-hasheminith. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.
 2. Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa reraka aho; sitrano aho, Jehovah ô, fa mihozohozo ny taolako.
 3. Ny fanahiko koa dia mangovitra loatra; fa Hianao, Jehovah ô, mandra-pahoviana?
 4. Miverena, Jehovah ô, afaho ny fanahiko; Vonjeo aho noho ny famindram-ponao.
 5. Fa tsy misy fahatsiarovana Anao any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fiainan-tsi-hita iza no hidera Anao?
 6. Efa sasatry ny misento aho; mampitsinkafona ny farafarako isan'alina aho sady mahampo-dranomaso ny fandriako.
 7. Lanin'alahelo ny masoko; efa pahina izy amin'ny ataon'ny mpampahory ahy rehetra.
 8. Mialà amiko, ianareo mpanao ratsy rehetra; fa Jehovah efa nandre ny feon'ny fitomaniako.
 9. Jehovah efa nandre ny fangatahako; Jehovah no handray ny fivavahako.
 10. Ho menatra sy hangovitra indrindra ny fahavaloko rehetra; hihodina izy ka ho menatra tampoka.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny zava-maneno tendrena. Amin'ny Oktavy. Salamon'i Davida.
 2. Iaveh ô, aza sazinao amin'ny fahatezeranao aho, ary aza faizinao amin'ny fisafoahanao.
 3. Mamindra fo, ry Iaveh, fa reraka aho; sitrano aho, ry Iaveh, fa mangozohozo ny taolako.
 4. Mitebiteby loatra ny fanahiko, fa hianao Iaveh mandra-pahoviana?...
 5. Miverena, ry Iaveh, afaho ny fanahiko, vonjeo aho, noho ny famindram-ponao.
 6. Fa ny efa maty tsy mahatsiaro anao intsony, any amin'ny Seoly zovy no hidera anao?
 7. Trotraka aho, azon'ny misento, ampo-dranomaso isan'alina ny fandriako; vonton'ny ranomasoko ny farafarako.
 8. Lanin'alahelo ny masoko; efa mason'antitra noho ny ataon'ny mpanenjika ahy rehetra izy.
 9. Mialà amiko hianareo mpanao ratsy rehetra, fa efa ren'ny Tompo ny feon'ny fitomaniako.
 10. Efa nohenoin'ny Tompo ny fifonako, efa raisin'ny Tompo ny fivavahako.
 11. Hangaihay sy ho raiki-tahotra ny fahavaloko rehetra; hihemotra izy, fa safo-kenatra tampoka.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]