Aller au contenu

Salamo faha-21

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-21 na Salamo 21 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny protestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian' ny mpanjaka; ary endrey ny haben' ny hiravoravoany amin' ny famonjenao!
 2. Ny nirin' ny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahin' ny molony tsy mba nolavinao.
 3. Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena.
 4. Aina no nangatahiny taminao, dia nomenao azy izany, dia andro lava mandrakizay doria.
 5. Lehibe ny voninahiny amin' ny famonjenao; Laza sy voninahitra no nataonao taminy.
 6. Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy; ampifalinao indrindra amin' ny tavanao izy.
 7. Fa ny mpanjaka matoky an' i Jehovah, ary noho ny famindram-pon' ny Avo Indrindra dia tsy hangozohozo izy.
 8. Ho azon' ny tananao ny fahavalonao rehetra; eny, ho azon' ny tananao ankavanana ny mankahala anao;
 9. Hataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy amin' ny andro hisehoanao, Jehovah handany azy amin' ny fahatezerany, ary handevona azy ny afo.
 10. Ny zanany haringanao tsy ho eo amin' ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin' ny zanak' olombelona;
 11. Fa nikasa hanisy ratsy anao izy, ka namoron-kevi-dratsy fa tsy nahefa.
 12. Fa hampiamboho azy ianao; ny tsipìkanao no ikendrenao ny tavany.
 13. Misandrata amin' ny herinao, Jehovahô, hihira sy hankalaza ny herinao izahay.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an' ny mpampianatra hira. - Salamon' i Davida.
 2. Ry Iaveh, mifaly amin' ny herinao ny mpanjaka; endrey ny haben' ny firavoravoany amin' ny famonjenao!
 3. Nomenao azy izay nirin' ny fony, tsy nolavinao izay nangatahin' ny molony. -Selà.
 4. Fa notsenainao fanambinana fatratra izy; satro-boninahitra volamena madio no nataonao tamin' ny lohany.
 5. Nangataka aina taminao izy, ka nomenao azy izany; dia andro lava sy mandrakizay alaovalo.
 6. Noho ny famonjenao dia lehibe ny voninahiny; nomenao laza amam-pamirapiratana izy.
 7. Nataonao fandrotsaham-pitahiana mandrakizay izy; fenoinao hafaliana eo anatrehan' ny tavanao izy.
 8. Fa matoky an' ny Tompo ny mpanjaka, ka tsy mangozohozo izy noho ny famindram-pon' ny Avo indrindra.
 9. Ho azon' ny tànanao ny fahavalonao rehetra, ry mpanjaka, ho azon' ny tànanao ankavanana izay mankahala anao;
 10. hataonao toy ny fatana mirehitra izy, amin' ny andro hampisehoanao ny tavanao. Haringan' ny Tompo amin' ny fahatezerany izy ireo, ary handevona azy ny afo.
 11. Hofongoranao eo amin' ny tany ny taranany, ary eo amin' ny zanak' olombelona ny tamingany.
 12. Nanao fiomanana handevona anao izy ireo namoron-kevi-dratsy, nefa tsy hahefa.
 13. Fa hianao kosa no hampiamboho azy; hikendry ny handriny amin' ny tsipìkanao hianao.
 14. Mitsangàna amin' ny herinao, ry Iavehô, te-hihira sy hankalaza ny fahefanao izahay.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]