Salamo faha-82

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-82 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahatelo" (Sal. 73 - 89) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

1 Salamo nataon' i Asafa. Andriamanitra dia eo amin' ny fiangonan' Andriamanitra; ary eo amin' ireo andriamanitra no itsarany.

*

2 Mandra-pahoviana no hitsarànareo tsy marina ka ihenaranareo maso ny ratsy fanahy?

3 Alaharo ny tenin' ny mahantra sy ny kamboty; omeo rariny ny ory sy ny malahelo;

4 Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo; afaho amin' ny tanan' ny ratsy fanahy izy.

*

5 Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny; ao amin' ny maizina no andehanany; mihorohoro ny fanambanin' ny tany rehetra.

6 Hoy izaho: Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny Avo Indrindra ianareo rehetra;

7 Kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo, ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin' ny lehibe.

*

8 Mitsangàna, Andriamanitra ô, tsarao ny tany; fa Hianao no handova ny firenena rehetra.

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

       1Fihirana nataon' i Asafa.

Eo amin' ny fiangonan' ny Tsitoha. Andriamanitra;

namoaka ny teniny eo afovoan' ireo andriamanitra izy:

      2Mandra-pahoviana no hanaovanareo fitsarana tsy marina? - Selà .

      3Omeo ny rariny ny mahantra sy ny kamboty,

omeo ny hitsiny ny ory sy ny malahelo.

      4Vonjeo ny fadiranovana sy ny tsy manana,

afaho amin' ny tànan' ny ratsy fanahy izy.

      5Tsy manam-pahaizana na hazavan-tsaina ireny,

fa mandeha amin' ny maizina;

mihorohoro ny fanambanin' ny tany rehetra.

      6Hoy aho: andriamanitra hianareo,

zanaky ny Avo indrindra avokoa hianareo.

      7Kanefa ho faty tahaka ny olona ihany hianareo;

ho lavo tahaka izay andriandahy na iza na iza.

      8Mitsangàna, ry Andriamanitra ô, tsarao ny tany,

fa anao ny firenena rehetra.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]