Salamo fahavalo

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo fahavalo na Salamo 8 dia salamo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky voalohany" (Sal. 1 - 41) ity salamo ity. Ny Salamo fahafito no eo alohany ary ny fahavalo no manaraka azy.

Dikan-teny malagasy[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpiventy hira Al-hagitith. Salamo nataon'i Davida. Jehovah, Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra! nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao.
 2. Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy Anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay ta-hamaly ratsy.
 3. Raha jereko ny lanitrao, izay asan'ny rantsan-tananao, sy ny volana aman-kintana, izay noforoninao,
 4. Inona moa ny olona, no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak'olombelona, no amangianao azy?
 5. Fa efa nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana.
 6. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy; ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony,
 7. Dia ny ondry aman'osy sy ny omby rehetra, ary ny bibidia koa,
 8. Mbamin'ny voro-manidina sy ny hazandrano any an-dranomasina,izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina.
 9. Jehovah Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra!

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

 1. Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny Gitiena. Tonon-kiran'i Davida.
 2. Ry Iaveh Tomponay, mba be voninahitra re ny anaranao, amin'ny tany rehetra! Ny fiandriananao no nandravahanao ny lanitra!
 3. Amin'ny vavan'ny ankizy sy ny mbola minono, no nanorenanao hery, hampikoy ny fahavalonao, sy hampangina ny mpandrafy sy ny mpanao teny manevateva.
 4. Raha banjiniko ny lanitrao, izay asan-tànanao, mbamin'ny volana aman-kintana izay noforoninao, dia vaky vava aho hoe:
 5. Inona ny olombelona no mba tsarovanao? ary ny zanak'olombelona no mba karakarainao?
 6. Nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, nosatrohanao voninahitra amam-piandrianana izy.
 7. Nampanjakainao amin'ny asan-tànanao izy, napetrakao eo ambany tongony ny zavatra rehetra:
 8. omby aman'ondry tsy ankanavaka, mbamin'ny biby any an-tsaha;
 9. voro-manidina aman-kazan-dranomasina, mbamin'izay mitety ny làlan-dranomasina.
 10. Ry Iaveh, Tomponay, mba be voninahitra re ny anaranao amin'ny tany rehetra.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]