Aller au contenu

Salamo faha-47

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-47 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky faharoa" (Sal. 42 -72) ity salamo ity.

Dikan-teny malagasy

[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny prôtestanta

[hanova | hanova ny fango]

1 [Fihobiana noho ny niakaran' ny Tompo]

Ho an' ny mpiventy hira. Nataon'ny Koraita. Salamo.

Mitehafa tanana, ry firenena rehetra; mihobia ho an' Andriamanitra.

2 Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana; Mpanjaka lehibe ambonin' ny tany rehetra Izy.

3 Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika ,ary firenen-tsamy hafa ho ambanin' ny tongotsika.

4 Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr' i Jakoba izay tiany.

*

5 Efa niakatra tamin' ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin' ny fitsofana ny anjomara.

6 Mankalazà an' Andriamanitra, eny mankalazà; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà.

7 Fa Mpanjaka amin' ny tany rehetra Andriamanitra; mahaiza mankalaza tsara ianareo.

8 Andriamanitra manjaka amin' ny firenen-tsamy hafa; Andriamanitra mipetraka eo ambonin' ny seza fiandrianany masina.

9 Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon' Andriamanitr' i Abrahama; fa an' Andriamanitra ny ampingan' ny tany; Avo indrindra Izy.

Jereo koa

[hanova | hanova ny fango]