Aller au contenu

Salamo faha-91

Avy amin'i Wikipedia

Ny Salamo faha-91 dia salamo ao amin' ny Bokin' ny Salamo ao amin' ny Baiboly. Tafiditra ao amin' ny fizaràna atao hoe "boky fahefetra" (Sal. 90 -106) ity salamo ity. Ny Salamo faha-90 no eo alohany ary ny faha-92 no manaraka azy.

Lahatsoratra[hanova | hanova ny fango]

Dikan-teny katôlika[hanova | hanova ny fango]

1Izay mialoka eo ambany fiarovan'ny Avo-Indrindra,

miala sasatra eo amin'ny aloky ny Tsitoha.

      2Hoy aho amin'ny Tompo: Hianao no trano mimandako sy fialofako.

Andriamanitro izay itokiako.

      3Fa izy no manafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza,

sy ny pesta mandoza.

      4Hanarona anao amin'ny elany izy,

ary hahita fialofana ao ambany volon'elany, hianao.

Ampinga sy fiarovan-tratra ny fahamarinany.

      5Tsy misy hatahoranao, na ny fampitahorana amin'ny alina,

na ny zana-tsipìka manidina amin'ny antoandro,

      6na ny pesta misoko anatin'ny aizina,

na ny areti-mifindra, mandripaka amin'ny mitatao vovonana.

      7Na misy arivo lavo eo anilanao aza,

sy iray alina eo ankavananao,

hianao tsy mba ho tratra.

      8Hijery maso fotsiny hianao,

ka hahita ny valy hanjo ny ratsy fanahy.

      9Fa hianao efa nilaza hoe: Fiarovana ahy hianao, ry Iaveh!

Nanao ny Avo Indrindra ho fialofanao hianao.

      10Ny fahoriana tsy hihatra aminao,

tsy hisy loza hanakaiky izay lainao akory.

      11Fa izy handidy ireo anjeliny, ny aminao,

mba hiambina anao amin'izay alehanao rehetra:

      12ka hivimbina anao eny an-tànany ireo,

fandrao tafintohina amin'ny vato ny tongotrao.

      13Hanitsakitsaka ny liona sy ny aspika hianao,

hanosihosy ny liona tanora mbamin'ny dragona hianao.

      14Hanafaka azy aho, fa niraiki-po tamiko izy;

hiaro azy aho, fa mahalala ny anarako izy.

      15Hiantso ahy izy, ary hamaly azy aho;

homba azy amin'ny andron'ny fahoriana aho.

Hanafaka sy hanome voninahitra azy aho.

      16Hovokisako andro lava izy,

ary hanehoako ny famonjeko.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]