Distrika eto Madagasikara

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Sarintany maneho ireo distrika eto Madagasikara

Ny distrka dia fizaràn' ireo faritra 22 eto Madagasikara izay mitsinjara indray ho kaominina. Tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny distrika fa fizaràna mahakasika ny fanapariaham-pahefana avy amin' ny fitondrana foibe. Miovaova ny isan' ny distrika eto Madagasikara arakaraka ny fitondram-panjakana. Ao amin' ny didim-panjakana lafarana 2005-012 nivoaka tamin' ny 11 Janoary 2005 dia miisa 119 ireo distrika ireo[1]. Taty aoriana dia niova izany[2]. Ireto ireo distrika 114 ireo:

Laharana Distrika Faritra Velarana

(km²)

Mponina (tombana)

(1 Jolay 2013)

Hakitroky ny mponina

( isaky ny km²)

1 Ambalavao Matsiara Ambony 4 798,47 209 417 43,6
2 Ambanja Diana 5 999,72 190 435 31,7
3 Ambato-Boeny Boeny 8 528,25 211 204 24,8
4 Ambatofinandrahana Amoron'i Mania 10 321,48 155 470 15,1
5 Ambatolampy Vakinankaratra 1 651,14 256 164 155,1
6 Ambatomainty Melaky 4 740,44 29 420 6,2
7 Ambatondrazaka Alaotra-Mangoro 5 540,25 324 610 58,6
8 Ambilobe Diana 8 006,76 216 145 27,0
9 Amboasary-Atsimo Anosy 9 888,82 209 090 21,1
10 Ambohidratrimo Analamanga 1 432,36 399 037 278,7
11 Ambohimahasoa Matsiatra Ambony 1 929,12 214 703 111,3
12 Ambositra Amoron'i Mania 2 914,18 262 353 90,0
13 Ambovombe-Androy Androy 6 504,18 349,675 53,8
14 Ampanihy Atsimo-Andrefana 13 837,11 310 173 22,4
15 Amparafaravola Alaotra-Mangoro 4 622,51 267 622 57,9
16 Analalava Sofia 8 732,19 148 668 17,0
17 Andapa Sava 4 051,48 189 882 46,9
18 Andilamena Alaotra-Mangoro 7 686,18 70 527 9,2
19 Andramasina Analamanga 1 406,41 170 124 121,0
20 Anjozorobe Analamanga 4 275,06 177 134 41,4
21 Ankazoabo Atsimo-Andrefana 7 456,28 65 560 8,8
22 Ankazobe Analamanga 7 358,26 151 543 20,6
23 Anosibe An'ala Alaotra-Mangoro 2 858,75 89 205 31,2
24 Antalaha Sava 6 795,01 231 479 34,1
25 Antanambao Manampotsy Atsinanana 1 298,55 48 665 37,5
26 Antananarivo Atsimondrano Analamanga 421,97 585 184 1 386,8
27 Antananarivo Avaradrano Analamanga 581,88 362 539 623,0
28 Antananarivo-Renivohitra Analamanga 85,01 1 299 080 15 281,5
29 Antanifotsy Vakinankaratra 2 785,57 307 944 110,5
30 Antsalova Melaky 6 864,38 58 341 8,5
31 Antsirabe I Vakinankaratra 132,94 238 478 1 793,9
32 Antsirabe II Vakinankaratra 2 471,31 406 353 164,4
33 Antsiranana I Diana 71,90 115 015 1 599,7
34 Antsiranana II Diana 5 612,41 105 416 18,8
35 Antsohihy Sofia 4 773,81 137 433 28,8
36 Arivonimamo Itasy 2 135,48 304 931 142,8
37 Bealanana Sofia 6 831,86 143 005 20,9
38 Befandriana Avaratra Sofia 8 718,98 241 082 27,7
39 Befotaka Atsimo-Atsinanana 3 238,05 53 456 16,5
40 Bekily Androy 5 141,49 164 751 32,0
41 Beloha Androy 4 787,01 109 361 22,8
42 Belo-Tsiribihina Menabe 8 037,88 124 136 15,4
43 Benenitra Atsimo-Andrefana 4 368,05 38 716 8,9
44 Beroroha Atsimo-Andrefana 7 320,22 45 709 6,2
45 Besalampy Melaky 11 951,49 71 195 6,0
46 Betafo Vakinankaratra 4 155,03 254 736 61,3
47 Betioky-Atsimo Atsimo-Andrefana 7 690,61 205 332 26,7
48 Betroka Anosy 13 672,48 190 836 14,0
49 Boriziny Sofia 7 088,30 189 097 26,7
50 Fandriana Amoron'i Mania 2 274,51 201 611 88,6
51 Farafangana Atsimo-Atsinanana 2 824,05 341 843 121,0
52 Faratsiho Vakinankaratra 1 856,87 193 301 104,1
53 Fenoarivobe Bongolava 7 553,98 130 443 17,3
54 Fenoarivo Atsinanana Analanjirofo 2 992,86 308 395 103,0
55 Fianarantsoa Matsiatra Ambony 86,05 190,318 2 211,7
56 Iakora Ihorombe 4 556,49 50 409 11,1
57 Ifanadiana Vatovavy-Fitovinany 3 970,73 154 272 38,9
58 Ihosy Ihorombe 17 191,45 203 373 11,8
59 Ikalamavony Matsiatra Ambony 9 796,82 89 374 9,1
60 Ikongo Vatovavy-Fitovinany 3 154,42 186 055 59,0
61 Isandra Matsiatra Ambony 1 342,89 129 461 96,4
62 Ivohibe Ihorombe 4 315,09 58 525 13,6
63 Kandreho Betsiboka 6 101,87 20 690 3,4
64 Lalangina Matsiatra Ambony 1 051,31 169 568 161,3
65 Maevatanana Betsiboka 10 749,93 151 001 14,0
66 Mahabo Menabe 13 716,13 141 538 10,3
67 Mahajanga I Boeny 51,05 220 629 4 321,8
68 Mahajanga II Boeny 4 687,22 77 524 16,5
69 Mahanoro Atsinanana 3 763,09 238 467 63,4
70 Maintirano Melaky 9 888,01 106 604 10,8
71 Mampikony Sofia 4 572,27 133 765 29,3
72 Manakara Vatovavy-Fitovinany 3 162,57 365 427 115,5
73 Mananara Avaratra Analanjirofo 4 486,59 169 942 37,9
74 Manandriana Amoron'i Mania 981,98 95 594 97,3
75 Mananjary Vatovavy-Fitovinany 5 467,09 316 930 58,0
76 Mandoto Vakinankaratra 4 846,01 146 330 30,2
77 Mandritsara Sofia 10 297,26 253 985 24,7
78 Manja Menabe 9 072,62 75 175 8,3
79 Manjakandriana Analamanga 1 798,82 204 153 113,5
80 Maroantsetra Analanjirofo 6 964,52 22 973 31,7
81 Marolambo Atsinanana 3 580,68 149 556 41,8
82 Marovoay Boeny 5 611,56 182 742 32,6
83 Miandrivazo Menabe 12 329,89 130 790 10,6
84 Miarinarivo Itasy 2 579,39 240 687 93,3
85 Midongy Atsimo Atsimo-Atsinanana 2 546,86 45 817 18,0
86 Mitsinjo Boeny 4 664,40 59 578 12,8
87 Morafenobe Melaky 7 414,22 24 035 3,2
88 Moramanga Alaotra-Mangoro 7 149,48 275 146 38,5
89 Morombe Atsimo-Andrefana 7 783,86 117 175 15,1
90 Morondava Menabe 5 690,69 120 473 21,2
91 Nosy Be Région Diana 320,02 73 010 228,1
92 Nosy Boraha Analanjirofo 185,22 26 547 143,3
93 Nosy Varika Vatovavy-Fitovinany 3 828,08 241 438 63,1
94 Sakaraha Atsimo-Andrefana 8 578,10 113 080 13,2
95 Sambava Sava 4 681,76 304 366 65,0
96 Soalala Boeny 7 725,38 47 997 6,2
97 Soanierana Ivongo Analanjirofo 4 365,01 136 054 31,2
98 Soavinandriana Itasy 1 869,86 187 217 100,1
99 Taolagnaro Anosy 5 950,37 271 878 45,7
100 Toamasina I Atsinanana 30,91 274 667 8,886,1
101 Toamasina II Atsinanana 5 011,89 231 367 46,2
102 Toliara I Atsimo-Andrefana 32,12 156 710 4 878,9
103 Toliara II Atsimo-Andrefana 9 617,76 264 301 27,5
104 Tsaratanana Betsiboka 12 138,71 121 831 10,0
105 Tsihombe Androy 2 528,71 110 147 43,6
106 Tsiroanomandidy Bongolava 10 558,50 326 925 31,0
107 Vangaindrano Atsimo-Atsinanana 4 816,70 329 596 68,4
108 Vatomandry Atsinanana 2 281,26 139 906 61,3
109 Vavatenina Analanjirofo 2 670,79 173 222 64,9
110 Vohemarina Sava 8 268,55 255 080 30,8
111 Vohibinany Atsinanana 6 056,85 188 052 31,0
112 Vohibato Matsiatra Ambony 1 828,93 196 343 107,4
113 Distrikan'i Vohipeno Vatovavy-Fitovinany 1 150,76 152 337 132,4
114 Vondrozo Atsimo-Atsinanana 3 199,72 127 990 40,0

Marihina fa talohan' ny taona 2007 dia tao amin' ny Distrikan' i Fianarantsoa II ny Distrikan' Isandra sy ny Distrikan' i Lalangina ary ny Distrikan' i Vohibato (ao amin' ny Faritra Matsiatra Ambony). Ny Distrikan' i Fianarantsoa I dia atsoina fotsiny hoe "Distrikan' i Fianarantsoa" nanomboka tamin' io taona io. Nisaraka koa ny Distrikan' i Mandoto sy ny Distrikan' i Betafo (ao amin' ny Faritra Vakinankaratra).

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano sy fanamarihana[hanova | hanova ny fango]

  1. http://www.justice.mg/wp-content/uploads/textes/1TEXTES%20NATIONAUX/DROIT%20PUBLIC/Organisation%20administrative/Niveaux%20de%20deconcentration/D2005-012.pdf
  2. https://www.ceni-madagascar.mg/wp-content/uploads/2016/05/Annexes_Collectivites.pdf