Filazantsara araka an'i Jaona

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
I Jesoa sy ilay mpianatra tiany indrindra

Ny Filazantsara araka an'i Jaona, na Evanjely araka an'i Masindahy Joany dia Filazantsara na Evanjely fahefatry ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Mandresy lahatra ny mpamaky azy ny mpanoratra fa i Jesosy no ilay Mesia nadrasan'i Israely, dia ny Zanak'Andriamanitra avy ho Mpamonjy izao tontolo izao (Joa. 4.42). Amin'ny fisehoan'i Jesosy voalohany imasom-bahoaka dia mizara roa ny mpihaino azy: ao ireo manaraka azy ary ao koa ireo mimenomenona sy manohitra azy (Joa. toko 1 - 4) noho izy milaza ny tenany fa nirahina mba hanambara ny zavatra hitany teo amin'Andriamanitra (Joa. 3.32). Milaza ny tenany ho Fiainana, Fahazavana manafaka amin'ny haizina, Fahamarinana manafaka amin'ny lainga izy: izy tenany no Tompo. Eo am-pandrenesana izany rehetra izany dia nanameloka azy ny ankabetsahan'ny olona nefa tsy vitsy koa ireo izay natoky an'ity Mpitondra hafatra ity: "Tompo ô, hankany amin'iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay." (Joa. 6.68).

Niafara tamin'ny fitsarana sy famonoana an'i Jesosy izany fifanoherana sesilany nandritra ny telo taona nifaneraserany tamin'ny vahoaka izany (Joa. toko 13 - 19). Nefa natsangan'Andriamanitra ho velona mandrakizay izy. Izany no manaporofo fa ireo teny rehetra noteteniny dia marina daholo. Izany no nahatonga an'i Tomasy ho resy lahatra ka nanao hoe: "Tompoko sy Andriamanitro" (Joa. 20.28). Manasa ny mpamaky azy mba hanao sahala aMin'i Tomasy koa ny mpanoratra ny Evanjely fahefatra, satria hoy izy: "fa voasoratra izao, mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany, raha mino ianareo." (Joa. 20.31).

Tsy isan'ireo Filazantsara sinoptika ny Filazantsaran'i Jaona ka miavaka tanteraka amin'ireo telo voalohany, dia ny Matio, ny Marka ary ny Lioka. Teo anelanelan'ny taona 80 sy 110 no nanoratana azy.

Ny anaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Ny hoe Filazantsara araka an'i Jaona, na Evanjely araka an'i Joany, dia fanagasiana ny teny grika hoe Kατὰ  Ἰωάννην εὐαγγέλιον izay vakina hoe Kata Iōánnēn euangélion. Amin'ny teny latina dia Evangelium secundum Ioannem no iantsoana azy.

Ny Katolika malagasy dia miantso azy hoe Evanjeky araka an'i Masindahy Joany na Evanjely nosoratan'i Masindahy Joany fa ny Protestanta malagasy kosa manao hoe Filazantsara araka an'i Jaona na Filazantsara nosoratan'i Jaona. Vaovao Mahafaly araka an'i Joany (na Jaona) na Vaovao Mahafaly nosoratan'i Joany (na Jaona) koa no azo iantsoana azy.

I Joany na Jaona no heverina araka ny lovatsofina krstiana ho nanoratra io Evanjely fahefatra io. Teo anelanelan'ny taona 80 sy 110 no nanoratana azy.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]