Aller au contenu

Mpianatra (kristianisma)

Avy amin'i Wikipedia
I Jesoa nanao ny teny fanaovam-beloma (Joany 14–17) amin' ny mpianany, taorian' ny Fanasana farany, avy amin' ny Maestà nataon' i Duccio, taona 1308–1311.

Ny mpianatra, ao amin' ny kristianisma, dia olona nanara-dia an' i Jesoa nandritra ny fanompoana nataony. Io teny io dia ampiasaina ao amin' ny Testamenta Vaovao, ao amin' ny filazantsara sy ao amin' ny Asan' ny Apôstôly ihany. Amin' ny ankapobeny, tao amin' ny Tontolon' ny Andro Taloha, io teny io dia manondro ny mpianatry ny mpampianatra ara-pilôzôfia na ara-panahy. Mifanohitra amin' ny mpianatra an-tsekoly ny mpianatra lazaina eto izay manaraka fianarana amin' ny teôria sy fampiharana miaraka amin' ny mpampianatra azy amin' ny alalan' ny fakana tahaka ny fanao sy ny fiainan' ny mpampianatra.

Ny Testamenta Vaovao dia mirakitra tantaran' ny mpianatr' i Jesoa maro. Ny sasany dia nanankinana iraka, toy ny roa ambin' ny folo lahy ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (Mat. 10), ny fitopolo ao amin' ny Filazantsaran' i Lioka (Lio. 10), na ny mpianatra rehetra nantsoina ho amin' ny iraka lehibe taorian' ny nitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty, ao amin' ny Filazantsaran' i Matio (Mat. 28), manao azy ireo ho Apôstôly, tompon' andraikitra amin' ny fitoriana ny filazantsara (izany hoe ny Vaovao Mahafaly) amin' izao tontolo izao. Nohamafisin' i Jesoa fa saro-bidy ny maha mpianatra, ohatra, ao amin' ny Filazantsaran' i Lioka (Lio. 14:33).