Fanasana Farany

Avy amin'i Wikipedia
Fanasana Farany, sary nataon' i Carl Bloch

Ny Fanasana Farany dia ny sakafo farany noraisin’ i Jesoa Kristy niaraka tamin’ ny apôstôly roa ambin' ny folo tamin' ny harivan' ny Alakamisy, alohan' ny Paska jiosy, fotoana vitsy talohan' ny nisamborana azy, ny andro talohan' ny nanomboana azy tamin' ny hazo fijaliana, ary telo andro talohan' ny nitsanganany tamin' ny maty. Rehefa avy nankalaza ny Paska niaraka tamin’ izy ireo izy, dia nanangana ny Eokaristia – araka ny telo amin' ny Filazantsara kanônika efatra – nanao hoe: "Ity no tenako, ity no rako".