Evanjelisma eto Madagasikara

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano

Ny evanjelisma eto Madagasikara dia nanomboka niditra teto amin' ny Nosy taorian' ny nahazoan 'i Madagasikara ny fahaleovan-tena, indrindra fa teo amin' ireo taona 1990. Ny evanjelisma na fiangonana ara-pilazantsara dia fihetsiketsehana kristiana milaza fa ny Filazantsara no hany fototra sy filamatry ny finoany. Tsy mitsaha-mitombo isa ireo fiangonana ireo eto Madagasikara. Maro amin' izy ireo no matetika lazaina amin' ny anarana hoe "fiangonana zandriny". Isan' ny fiangonana evanjelika ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara, ny Jesosy Mamonjy, ny Assemblée de Dieu, ny Fiangonana Pentekotista Mitambatra, ny Fiainana Ao amin'i Kristy, ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara, ny Fiangonana Evanjelika Shine, ny Vahao ny Oloko sy ny maro hafa.

Ny fiangonana batista eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]

Efa tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1935 tamin'ny alalan' ny Misiona Biblikan'i Madagasikara (nipoitra avy tamin'ny London Missionary Society) ny finoana batista. Tamin'ny taona 1997 no nananganana ny Fivondronan'ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara (FFBBM). Ny FFBBM dia fiombonan' ireo endriky ny fiangonana batista miorina eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2005 dia efatra ireo fiangonana batista mpikambana ao amin'ny FFBBM. Mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra (fitantanana sy fombam-pivavahana) ny fiangonana batista biblika tsirairay isan-toerana, nefa izy rehetra dia miombona ao amin' ny Fivondronan' ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara (FFBBM) tarihin' ny Filan-kevi-pitantanan' ny FFBBM.

Tsy ny FFBBM ihany no vondrom-piangonana batista misy eto Madagasikara fa ao koa ny Fiangonana Batista Finoana, ny Fiangonana Batista ara-Pilazantsara, sy ny maro hafa.

Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy dia fiangonana kristiana niorina ara-panjakana tamin'ny 1963 teto Madagasikara. Ny Misionera Amerikana Mounir Aziz Daoud sy Jane Collins vadiny no mpanorina azy. Ao Ankorondrano, Antananarivo Madagasikara no misy ny foibeny izay mahazaka olona hatrany amin'ny 25 000 ka hatramin'ny 30 000. Efa miparitaka manerana izao tontolo izao ny mpino Jesosy Mamonjy. Mihoatra ny 1 600 ny isan'ny Fiangonana mielim-patrana manerana ny nosy sy any ivelany. Manana foto-pampianarana mafy orina ny Fiangonana, dia ny fiovam-po sy fahaterahana indray tena izy, ary ny foto-pampianarana momba ny Fahamasinana. Ny Baiboly no fototry ny fampianaran'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy sady toriny nefa manana boky manazava ny Baiboly izy dia ny Boky Maintso sy ny Red Book. izay mirakitra ny fampianaran'i Daoud mivady sady manoro lalana ny fomba hianarana feno ny Baiboly.

Ny Fiangonana Pentekotista Mitambatra[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonana Pentekotista Mitambatra eto Madagasikara (FPMM) dia antokom-pinoana kristiana ao amin'ny firehana pentekotistan'ny sampana ara-pilazantsaran'ny kristianisma izay sampan'ny United Pentecostal Church International. Ny misionera Chris Richardson mivady no mitarika azy. Ao Ambohidratrimo Antananarivo ny tobin'io fiangonana io. Efa misy fiangonana Pentekotista Mitambatra manodidina ny 1 000 eo ho eo eto Madagasikara.

Ny Fiainana Ao amin'i Kristy[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiainana Ao amin'i Kristy (izay hafohezina amin'ny hoe FAK) dia fiangonana kristiana naorin'ny pastora Jules Randrianjoary. Maty tamin'ny 04 Novambra 2017 ity pastora mpanorina ity.

Ny Communauté Evangélique Indépendante de Madagascar,[hanova | hanova ny fango]

Ny Communauté Evangélique Indépendante de Madagascar, izay hafohezina amin'ny hoe CEIM, dia fiangonana niorina eto Madagasikara tamin’ny 1989 taorian’ny seminera nandraisan’ny solontena rehetra avy amin’ny faritany, izay efa mpikambana tao amin’ny CIFEM, tao amin’ny Centre de la Ligue pour la Lecture de la Bible tao Mandriambero. Nijoro ara-panjakana io fiangonana io tamin'ny taona 1991. Fiangonana ara-pilazantsara na evanjelika manana firehana pentekotista ny CEIM. Isan'ireo fiangonana ao amin'ny Assemblées des frères, izay heverina fa naorin'i Nelson Darby tany an-dafy tamin'ny fiantombohan'ny taonjato faha-19, ny CEIM.

Ekeny ho tenin’ Andriamanitra avy amin’ny tsindrimandrin’ Andriamanira ny Baiboly izay hany manam-pahefana sady tsy misy diso. Tsy famantarana ilaina na azo antoka amin’ny batisan'ny Fanahy Masina ny fanaovana fiteny tsy fantatra. Ny famonjena dia fanamarinana azo avy amin’ny fahasoavan’ Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy izay tsy azo raha tsy amin’ny finoana, izany dia mitaky ny fahateraham-baovao.

Ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara[hanova | hanova ny fango]

Ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara (FAM) dia fiangonana natsangan'ny Pasitera Mailhol tamin'ny taona 1996. Mifototra amin'ny fanazavana sy fampianarana ny misiterin'ny bokin'ny Apokalypsy ny fikambanana. Ny hitory amin’ny olona rehetra maneran-tany ny Fanambaràn’i Jesosy Kristy voarakitra ao amin’ny Bokin’ny Apokalypsy no antom-pisian’ny FAM. Rehefa niitatra any ivelan'i Madagasikara io fiangonana io dia niova anarana ka atsoina hoe Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany (FAM).

Mandroaka devoly amin'ny alalan'ny fanondrona amin'ny fanondro ny Fikambanana Apokalypsy. Anisan'ny mampiavaka ny Fiangonana Apokalypsy ihany koa ny fanazavana momba ny andro nahafatesan'i Jesosy Kristy dia ny antsasaky ny herinandro (Alarobia). Amin'ny andro Asabotsy (izay antsoiny hoe Sabata) no ivavahan'ny mpino ao amin'ny FAM.

Ny Fiangonana Evanjelika Shine[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonana Evanjelika Shine na Fiangonana Ara-Pilazantsara Shine dia fiangonana niorina teto Madagasikara tamin'ny taona 2004. Ny Pastora Patrick Andrianarivo sy ny Pastora Fara Andrianarivo vadiny no nanorina azy. Mifandray amin'ireo fiangonana evanjelika ao Afrika izy ka miezaka mampiroborobo ny evanjelisma eto Madagasikara. Efa ahitana io fiangonana io koa ny any Belzika sy Afrika Atsimo. Isan’ireo atao hoe fiangonana miasa ho an'ny fitorianana ny Filazantsara indrindra ho an'ny tanora monina an-tanan-dehibe izy.

Ny Fiangonana Vahao ny Oloko[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonana Vahao ny Oloko dia fiangonana kristiana eto Madagasikara izay efa miparitaka eran'ny Nosy. Miisa 3 200 izao ny trano fiangonanan'ny Vahao ny Oloko manerana an'i Madagasikara izay tantanana mpitandrina miisa 800.

Ny Fiangonan'ny Ampakarina[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonan'ny Ampakarina (FnA) dia fiangonana niorina eto Madagasikara tamin'ny taona 2013. Ny Pastora Nicolas Rajemison no nanorina ny Fiangonan’ny Ampakarina tamin'ny taona 2013. Teny nomen’ny Tompo azy ny teny ao amin’ny Apokalypsy 21:9 manao hoe: "Avia etỳ, dia hasehoko anao ny ampakarina, vadin'ny Zanak'ondry", satria ny hanomana ny olona ho amin’ny fiavian’i Jesosy no tena antso niantsoan’ny Tompo azy sy iraka nanirahan’Andriamanitra azy, ka nahatonga ny anaran’ny iraka hoe "Ny Ampakarina".

Fiangonana evanjelika hafa[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]