Aller au contenu

Ampahafolon-karena

Avy amin'i Wikipedia

Ny ampahafolon-karena dia fandraisana anjara fanomezana izay matetika anohanana ny asa kristiana. Taloha dia karazana hetra ara-panahy tokony hefain'ny Jiosy ny ampahafolon-karena mba hanampiana ny tsy manana (ny kamboty, ny vehivavy mpitondra tena, ny vahiny) sy ireo mpanompon' Andriamanitra, araka ny lalàna (Bokin'ny Eksodosy).

Ankehitriny ao amin'ireo Fiangonana krstiana dia miovaova ny fomba fijery.

  • Ny fomba fijery iray voalohany momba io lohahevitra io dia manambara fa zavatra andidian'ny lalàna ao amin'ny Testamenta Taloha ny ampahafolon-karena. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia mijanona ho oha-piantrana malalaka ho an'ny mpino ny ampahafolon-karena, izay tsy atao an-tery.
  • Ny fomba fijery faharoa dia manazava fa tokony hefaina mandrakariva ny ampahafolon-karena mba tsy hahazoana ozona noho izany tsy fanatanterahana izany midika halatra atao amin'Andriamanitra.
  • Ny fomba fijery fahatelo dia manambara fa ny Jiosy ihany no tokony handoa ampahafolon-karena ka tsy manan-kery intsony ho an'ny Fiangonana kristiana izany.