Batisan' ny Fanahy Masina

Avy amin'i Wikipedia

Ny batisan' ny Fanahy Masina dia ny fiainana ny fanavaozam-panahy izay anaovan' ny Fanahy Masina batisa (na batemy) ny olona iray. Ny hoe "batisan' ny Fanahy Masina" dia mampahatsiahy ny voalaza ao amin' ny Baiboly, araka ny ambaran' i Joany mpanao batisa (na i Jaona mpanao batisa) sy i Jesoa ary ireo Apôstôly izay milaza fa ny fiainana izany fahatsapana izany dia fanavaozana avy amin' ny Fanahy Masina ka mahatonga ilay olona hanakaiky bebe kokoa an' Andriamanitra. Ao amin' ny Filazantsaran' i Matio dia voasoratra fa nanao batisa tamin' ny rano i Joany, nefa nanambara io evanjely io fa ho avy ny fotoana hisian' ny batisan' ny Fanahy Masina, izay hotanterahin' ny olona lehibe noho izy. Ny Asan' ny Apôstôly dia nanambara ny fahantomotr' izany batisa izany ho an' ny Apôstôly. Azon' izy ireo tokoa tamin' ny andro Pentekôsta (na Pentekôty) izany batisan' ny Fanahy Masina izany, araka io boky io ihany. Noho io zava-nitranga io dia nidera an' Andriamanitra tamin' ny fiteny maro azon' ny Jentilisa (na Jentily) eran' izao tontolo izao (Azia, Egipta, Libia, Arabia sns.) ny Apôstôly.

Ao amin' ny fiangonana evanjelika dia miovaova arakaraka ny firehana na ny fikambanana ny atao hoe "batisan' ny Fanahy Masina". Mety ho amin' ny alalan' ny vavaky ny tsirairay na ny vavaky ny fiangonana manontolo na amin' ny alalan' ny fametrahan-tanana izany. Mety hiseho amin' ny alanan' ny fanaovana "fiteny tsy fantatra" izany na fahazoana ny iray na maro amin' ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy Masina miisa valo hafa toy ny fahendrena, ny fahalalana, ny finoana, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny faminaniana, ny fahaiza-manavaka fanahy samihafa ary ny fandikàn-teny.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]