Communauté Evangélique Indépendante de Madagascar

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ny Communauté Evangélique Indépendante de Madagascar, izay hafohezina amin'ny hoe CEIM, dia fiangonana niforona eto Madagasikara tamin'ny taona 1989 ary nijoro ara-panjakana tamin'ny taona 1991. Fiangonana ara-pilazantsara na evanjelika manana firehana pentekotista ny CEIM. Manao fanompoam-pivavahana amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay ny CEIM.

Tantarany[hanova | hanova ny fango]

Ny fiangonana CEIM dia niorina tamin’ny 1989 taorian’ny seminera nandraisan’ny solontena rehetra avy amin’ny faritany, izay efa mpikambana ela tao amin’ny CIFEM, tao amin’ny Centre de la Ligue pour la Lecture de la Bible tao Mandriambero. Toerana efatra no nanombohan’ny fiangonana CEIM niasa, dia ny ao Antananarivo, ny ao Antsirabe, ny ao Antsiranana ary ny ao Toliara. Isan'ireo fiangonana ao amin'ny Assemblées des frères (izay heverina fa naorin'i Nelson Darby tany an-dafy tamin'ny fiantombohan'ny taonjato faha-19[1]) ny CEIM.

Ny finoan'ny CEIM[hanova | hanova ny fango]

Ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Ekeny ho tenin’ Andriamanitra avy amin’ny tsindrimandrin’ Andriamanira ny Baiboly izay hany manam-pahefana sady tsy misy diso ny soratra voalohany.

Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina[hanova | hanova ny fango]

Fiangonana trinitariana ny CEIM ka mino an’ Andriamanitra tokana izay Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, masina sy mandrakizay, mpamorona izao tontolo izao. Amin’ny CEIM dia efa nisy hatrizay talohan’ny fiteraham-birijiny azy i Jesosy, izay sady Andriamanitra tokoa no olombelona tokoa, maty nisolo ny olombelona, nitsangana tamin’ny maty ary niakatra any an-danitra, hiverina indray ho hitan’ny maso amin’ny fotoana efa tsy lavitra intsony izay tsy misy mahalala afa-tsy ny Ray.

Ny olombelona sy ny famonjena azy[hanova | hanova ny fango]

Mpanota ny olombelona tamin’ny fahalavoan’i Adama izay mahafaoka ny olombelona rehetra anjakan’i Satana. Ny famonjena dia fanamarinana azo avy amin’ny fahasoavan’ Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy izay tsy azo raha tsy amin’ny finoana, izany dia mitaky ny fahateraham-baovao izay mitarika amin’ny fiainam-bavaka sy ny fanamasinana ary ny fijoroana vavolombelona ny amin’ny voninahitr’ Andriamanitra amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina.

Ny Fiangonana[hanova | hanova ny fango]

Ny Fiangonana manerana izao tontolo izao dia fiombonan’ireo olona navotan’i Jesosy Kristy amin’ny firenena rehetra sy amin’ny fotoana rehetra, tsy anavahana anaram-piangonana, ka ny tena firaisan’ny Fiangonana dia ao amin’i Jesosy Kristy.

Ny fandaminana ao amin'ny CEIM[hanova | hanova ny fango]

Fitenim-pirenena[hanova | hanova ny fango]

Ny CEIM dia mampiasa ny teny malagasy sy ny teny frantsay mandritra ny fotoam-pivavahana nefa tsy atao amin'ny fotoana sy toerana mitovy ireo. Tamin’ny taona 1989 dia nisy vahiny (fianakaviana maromaro sy misionera) avy any an-dafy nivavaka tao amin’ny CEIM tao Antananarivo. Teraka noho izany tamin'ny taona 1996 ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny frantsay. Tamin'ny voalohany dia ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny malagasy no nahazo ny fotoana isan’Alahady maraina, fa ny amin’ny teny frantsay kosa natao amin’ny Alahady hariva indray mandeha isam-bolana avy eo indroa isam-bolana. Tamin’ny taona 1997 no nanombohan’ny fivavahana amin’ny teny frantsay isan’Alahady. Ao Antananarivo anefa no tena maro vahiny manao fanompoam-pivavahana amin'ny teny frantsay. Isan'ny antony mahasarika ny tanora malagasy izany fitenenana frantsay izany.

Fanaon’ny fiangonana CEIM[hanova | hanova ny fango]

Ny batisa ao amin’ny fiangonaa CEIM dia ilay batisa andentehana anaty rano aorian’ny fanambaràm-pinoan’ilay olona hatao batisa. Tsy famantarana ilaina na azo antoka amin’ny batisan'ny Fanahy Masina ny fanaovana fiteny tsy fantatra.

Ny fitantantanana ny fiangonana[hanova | hanova ny fango]

Ny fiaraha-mitantana no endriky ny fandaminam-piangonana nosafidin’ny CEIM. Na dia izany aza dia misy ny atao hoe diakona sy ny atao hoe loholona. Ny loholona no misahana ny fitoriana ny Filazantsara, ka manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana izany ny diakona. Izy ireo no mikely aina manao izay hampandroso ny fiainan’ny fiangonana, izy ireo no mitarika ny vondrom-bavaka isaky ny vakin-tanàna. Misahana ny fanampiana ny loholona amin’ny fanatanterahana ny asan’ny fiangonana ny diakona, indrindra amin’ny lafiny fitaovana sy fandaminana. Olona mandray asa tamin’ny alalan’ny fifidianana andraisan’ny mpino rehetra anjara ao am-piangonana ny diakona ka efatra taona ny faharetanny fotoana iasany.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Loharano[hanova | hanova ny fango]


  1. Sophie Blanchy, Jean-Aimé Rakotoarisoa, Philippe Beaujar, Chantal Radimilahy (dir.), Les dieus au service du peuple, 2006, p.101.