Batisan'ny Fanahy Masina

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny batisan'ny Fanahy Masina dia ny fiainana ny fanavaozam-panahy izay anaovan'ny Fanahy Masina batisa ny olona iray.

Ny hoe "batisan'ny Fanahy Masina" dia mampahatsiahy ny voalaza ao amin'ny Baiboly, araka ny ambaran'i Jaona mpanao batisa sy i Jesosy ary ireo Apostoly izay manambara fa ny fiainana izany traikefa izany dia fanavaozana avy amin'ny Fanahy Masina ka mampanakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra. Ao amin'ny Filazantsaran'i Matio dia voasoratra fa nanao batisa tamin'ny rano i Jaona, nefa nanambara izy fa ho avy ny fotoana izay hisian'ny batisan'ny Fanahy Masina, izay hotanterahin'ny olona lehibe noho izy. Ao amin'ny Asan'ny Apostoly dia nanambara ny fahantomotr'izany batisa izany ho an'ireo Apostoly. Azon'izy ireo tokoa tamin'ny andro Pentekosta (na Pentekoty) izany batisan'ny Fanahy Masina izany. Noho io zava-nitranga io dia nidera an'Andriamanitra tamin'ny fiteny maro azon'ny Jentilisa eran'izao tontolo izao (Azia, Egipta, Libia, Arabia sns.) izy ireo.

Ao amin'ireo fiangonana evanjelika dia miovaova arakaraka ny firehana na ny fikambanana ny atao hoe "batisan'ny Fanahy Masina". Mety ho amin'ny alalan'ny vavaky ny tsirairay na ny vavaky ny fiangonana manontolo na amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana izany. Mety hiseho amin'ny alanan'ny fanaovana "fiteny tsy fantatra" izany na fahazoana ny iray na maro amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy Masina miisa valo hafa toy ny fahendrena, ny fahalalana, ny finoana, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny faminaniana, ny fahaiza-manavaka fanahy samihafa ary ny fandikan-teny.

Jereo koa:[hanova | hanova ny fango]