Apokrifan'ny Baiboly

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Atao hoe Boky apokrifa na Soratra apokrifa ireo boky nosoratana ho boky masina nefa tsy voaray ho kanona ao amin'ny Baiboly kristiana na amin'ny Baiboly jiosy. Tsy mitovy ny fampiasan'ny Katolika sy ny Protestanta ny teny hoe apokrifa. Ny protestanta dia mpiasa ny teny hoe apokrifika koa. Ny fanontana Baiboly tsirairay dia mety samy hanana ny lisitry ny boky ataony hoe apokrifa.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe apokrifa dia fanagasiana ny teny grika hoe ἀπόκρυφος / apókruphos izay midika hoe "miafina".

Apokrifa ao amin'ny fiangonana tsirairay[hanova | hanova ny fango]

Samy manana izay boky ataon'ny hoe apokrifa ny fiangonana tsirairay. Nefa ny hoe "pseodepigrafa" ao amin'ny Protestanta no mitovy amin'ny hoe "apokrifa" ao amin'y Katolika na ny Ortodoksa.

Boky apokrifa amin'ny Protestanta sy ny Jiosy[hanova | hanova ny fango]

Ataon'ny Protestanta hoe apokrifa ireo boky ao amin'ny Testamenta Taloha hita ao amin'ny Baiboly katolika sy orthodoksa sady atao hoe deoterokanonika nefa tsy voaray ho kanona ao amin'ny Baiboly protestanta sy ao amin'ny Baiboly hebreo. Ireto avy izy ireo:

Ny boky nifotorana misy an'ireo "fanampiny" ireo dia tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly hebreo ampiasaina amin'izao fotoana izao fa tamin'ny Baiboly amin'ny teny grika atao hoe Septoaginta. Ny boky hafa rehetra izay sady tsy kanonika no tsy apokrifa dia ataon'ny Protestanta hoe pseodepigrafa.

Boky apokrifa amin'ny Katolika[hanova | hanova ny fango]

Amin'ny Katolika ny boky atao hoe apokrifa dia ireo boky sady tsy protokanonika no tsy deoteokanonika - dia ireo no ataon'ny Protestanta hoe pseodepigrafa. Ny teny hoe apokrifa sy pseodepigrafa anefa tsy voatery hitovy hevitra. Tsy misy lisitra raikitra momba ireo boky ireo fa ireto misy ohatra vitsy amin'izany:

Apokrifan'ny Testamenta Taloha sy Apokrifa kristiana[hanova | hanova ny fango]

Tsy mahatanisa ny boky apokrifa rehetra ny lisitra omena eto.

Apokrifan'ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

 • Amboara
 • Andro fahiny ao amin’ny Baiboly « Pseodo-Josefa »
 • Antsam-piderana
 • Apokalipsa grikan’i Baroka
 • Apokalipsan’i Abrahama
 • Apokalipsan’i Daniela
 • Apokalipsan’i Elia
 • Apokalipsan’i Ezekiela
 • Apokalipsan'i Ezra (na Esdrasa)
 • Apokalipsan’i Mosesy
 • Apokalipsan’i Zefania (na Sofonia)
 • Apokrifa siriakan’i Baroka
 • Apokrifan’ny Genesisy
 • Apokrifan’ny Noa
 • Baroka faharoa
 • Baroka fahatelo
 • Boky fahefatr'i Ezra (na Esdrasa)
 • Faminaniana sibilina
 • Fandriky ny vehivavy
 • Fanontanian’i Ezra (na Esdrasa)
 • Fiakaran’i Mosesy
 • Fitahiana
 • Fitsipiky ny ady
 • Fitsipiky ny Fikambanana
 • Fitsipika fanampin’ny Fikambanana
 • Fivoasana an’i Habakoka
 • Fivoasana ny Salamo
 • Henoka voalohany (na Henoka etiopiana)
 • Henoka faharoa (na Bokin'ny tsiambaratelon’i Henoka na Henoka slava)
 • Henoka fahatelo (na Bokin'ny Lapa na Henoka hebreo)
 • Horonam-bokin’ny Tempoly
 • I Josefa sy i Aseneta
 • Jobily
 • Litorjian’anjely
 • Makabeo fahatelo
 • Martioran’i Isaia
 • Paralipomenan’i Jeremia
 • Salamon’i Solomona
 • Tahirin-tsoratr’i Damasy (na Damaskosy)
 • Tantara hebreon’i Melkisedeka
 • Tantaran'i Solimana
 • Testamentan’i  Joba
 • Testamentan’i Abrahama
 • Testamentan’i Isaka
 • Testamentan’i Jakoba
 • Testamentan’i Jeremia
 • Testamentan’i Mosesy
 • Testamentan’i Solomona
 • Testamentan’ireo Raibe roa ambin’ny foko (Asera, Benjamina, Dana, Gada, Isakara, Josefa, Joda, Levy, Neftaly, Robena, Simeona, Zabolona)
 • Testimonia

Apokrifa kristiana[hanova | hanova ny fango]

 • Adin’i Adama sy i Eva
 • Antsan’i Solomona
 • Apokalipsan’i  Paoly
 • Apokalipsa voalohan’i Jakoba
 • Apokalipsa faharoan’i Jakoba
 • Apokalipsa voalohan’i Joany
 • Apokalipsa faharoan’i Joany
 • Apokalipsa fahatelon’i Joany
 • Apokalipsan’i Sedraka
 • Apokalipsan’ny Eseniana
 • Asan’i Andrea
 • Asan’i Andrea sy i Matio
 • Asan’i Andrea sy i Paoly
 • Asan’i Andrea sy i Petera
 • Asan’i Barnabe
 • Asan’i Filipo
 • Asan’i Jakoba
 • Asan’i Jaona avy any Roma
 • Asan’i Marka
 • Asan’i Paoly
 • Asan’i Petera
 • Asan’i Petera sy i Paolin’i Pseodo-Markelosy
 • Asan’i Petera sy ny Apostoly roa ambin’ny folo
 • Asan’i Pilato (na Evanjelin’i Nikodemosy)
 • Asan’i Stefana (na Etiena)
 • Asan’i Tadeo
 • Asan’i Timoty
 • Asan’i Tito
 • Asan’i Tomasy
 • Boki’ny Fanambaràn’i Elkasay
 • Bokin’i Tomasy
 • Bokin’ny Fahaterahan’i Maria
 • Bokin’ny Fitsanganan-ko velon’i Jesoa Kristy araka ny Apostoly Bartelemy
 • Epistily ho an’i Lentolosy
 • Epistilin’i Petera ho an’i Filipo
 • Epistilin’ny Apostoly
 • Epistily ho an’ny Laodikeana
 • Esdrasa fahadimy (na Ezra fahadimy)
 • Esdrasa fahenina (na Ezra fahenina)
 • Evanjelin’i Barnabe
 • Evanjelin’i Bartelemy (na Fanontanian’i Bartelemy)
 • Evanjelin’i Gamaliela
 • Evanjelin’i Jodasy
 • Evanjelin’i Maria
 • Evanjelin’i Petera
 • Evanjelin’i Pseodo-Matio
 • Evanjely apokrifan’i Joany
 • Evanjely arabon’i Joany
 • Evanjely arabon’ny Fahazazana
 • Evanjely araka an’i Filipo
 • Evanjely araka an’i Tomasy
 • Evanjely armenianan’ny Fahazazana
 • Evanjely miafin’i Marka
 • Fampianaran’ny Apostoly Aday
 • Fanangonana J-n’ny fahazazana
 • Fanekena an’i Pseodo-Klementa
 • Fiainan’i Jesoa amin’ny fiteny arabo
 • Fiakaran’i Isaia
 • Fiakaran’i Maria
 • Fiderana an’i Joany mpanao Batisa
 • Fifandraisan’i Paoly amin’ny Korintiana
 • Fifandraisan’i Paoly sy i Seneka
 • Protevanjelin’i Jakoba
 • Pseodo-Abdiasa (Virtutes Apostolorum)
 • Sombin’evanjely
 • Tantaran’i Josefa mpandrafitra
 • Tantaran’i Simona sy i Teonoe
 • Tantaran’ny Fahazazan’i Jesoa (na Evanjelin’ny Fahazazana araka an’i Tomasy)
 • Tantaran’ny Virjiny
 • Taratasin’i Jesoa-Kristy ny amin’ny Alahady
 • Testamentan’ny Tompo
 • Torimason’i Maria nosoratan’i Pqseodo-Joany
 • Toriteny Pseodo-Klementina

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]