Fitsanganan' i Jesoa Kristy tamin' ny maty (nosoratan' i Bartôlômeo)

Avy amin'i Wikipedia

Ny Bokin' ny Fitsanganan' i Jesoa Kristy tamin' ny maty (nosoratan' i Bartôlômeo) dia asa soratra apôkrifan' ny Testamenta Vaovao. Tsy tokony hafangaro amin’ ilay boky antsoina hoe Fanontanian' i Bartôlômeo izy io ary mety hitovy amin’ ilay Filazantsaran' i Bartôlômeo very ny iray amin' ireo lahatsoratra ireo. Heverina fa tamin’ ny taonjato faha-8 na faha-9 no nanoratana azy io, na dia tsy fantatra mazava aza ny daty marina.

Loharano[hanova | hanova ny fango]

Ity lahatsoratra ity dia fantatra amin' ny alalan' ny ampahan-tsora-tanana telo, sy sombiny fanampiny, izay amin' ny teny kôpta avokoa. Mirakitra fahitana azon' i Bartôlômeo, sy ny asan' i Tômasy ilay lahatsoratra, saingy miompana kokoa amin' ny fijalian' i Jesoa sy ny Eokaristia. Toa tsy misy ifandraisany amin' ny fivoasana gnôstika ny lahatsoratra, fa toa lahatsoratra mikendry ny hameno ny antsipiriany mihoatra ny natoraly momba ilay fijaliana, ary hanamafy ny lanjany sy ny heviny araka litorjian' ny fiangonana.

Votoatiny[hanova | hanova ny fango]

Ny lahatsoratra dia manomboka amin' ny fahatakaran' i Jesoa ny amin' ny anjarany manokana, izany hoe ny fanomboana azy. Arahin’ ny tantara iray misy olona mitady hisolo toerana an’ i Jesoa izany (izany hoe ho faty amin’ ny toerany), saingy tsy afaka namono azy ny mpisorona tamin’ ny voalohany, na dia niezaka nitora-bato sy nametraka azy tao anaty lafaoro aza izy ireo.

Avy eo ilay lahatsoratra dia milazalaza an’ i Jesoa nidina tany amin’ ny fiainan-tsy hita, nahita an’ i Jodasy Iskariôta tao, ary nitory teny taminy. Avy eo i Jesoa dia nanafaka ny olona rehetra avy tao tamin’ ny helo, afa-tsy i Jodasy sy i Kaina ary Herôda Lehibe. Izany dia narahin’ ny fahatsiarovan-tena nolazain’ ny mpanao zaridaina iray momba ny alina izay nidinan’ ny anjely sy ny kalesy mirehitra ary Andriamanitra teto an-tany, ary nanangana an’ i Jesoa tamin' ny maty.

I Bartôlômeo dia nanatrika izany, ary nanehoana ny haavon' ny lanitra ambony indrindra mba hahitany ny litorjia ankalazana ny fitsanganana amin' ny maty. Avy eo i Bartôlômeo dia nieritreritra ny nitsidihan’ Andriamanitra ny Tendrombohitra Oliva.

Nandritra izany fotoana izany, i Tômasy dia sahirana nanangan-ko velona an' i Siôfanesy (mety ho fahadisoam-panoratana ary tokony ho vakina hoe Teôfanesy) zanany lahy. Rehefa tafaverina tamin’ ny fiainana i Siôfanesy dia nilazalaza ny amin' ny fiainana aorian' ny fahafatesana, fa i Tômasy kosa dia nanao batisa ny mponina rehetra tao an-tanàna, izay niisa 12 000 teo ho eo.

Farany, mba hanatrehana ny fiakaran’ i Jesoa any an-danitra dia nentina tany amin’ ny olona hafa tamin’ ny alalan’ ny rahona i Tômasy. Tamin’ izay fotoana izay dia gaga i Tômasy nahita an’ i Jesoa nitsangana tamin’ ny maty (na dia vao avy namelona ny zanany aza izy), ary nankalaza ny eokaristia niaraka tamin’ ny apôstôly hafa. Avy eo dia niparitaka izy ireo mba hitory ny filazantsara.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]