Apôkrifan' ny Testamenta Vaovao

Avy amin'i Wikipedia

Ny apôkrifan' ny Testamenta Vaovao dia soratra nataon' ny Kristiana, izay mitantara an' i Jesoa sy ny fampianarany, ny toetran' Andriamanitra, na ny fampianaran' ireo Apôstôly sy ny fiainan' izy ireo. Ny sasany amin' ireo soratra ireo dia nanaovan' ny Kristiana tonon-tsiahy, nefa nanomboka tamin' ny taonjato faha-5 dia nisy ny fifanarahan' ny maro izay nametra ny Testamenta Vaovao ho boky kanônika 27. Amin' ny Fiangonana katôlika rômana sy ny Fiangonana ôrtôdôksa ary ny ireo Fiangonana prôtestanta amin' ny ankapobeny dia tsy isan' ny Baiboly ireo boky apôkrifa amin' ny Testamenta Vaovao ireo.

Ireo boky voasokajy ho apôkrifan' ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Apôkalipsy apôkrifa[hanova | hanova ny fango]

Asa[hanova | hanova ny fango]

Epistily apôkrifa[hanova | hanova ny fango]

Evanjely apôkrifa[hanova | hanova ny fango]

Evanjelin' ny Jiosy kristiana[hanova | hanova ny fango]

Evanjelin' ny Fahazazana[hanova | hanova ny fango]

Evanjely tsy kanônika hafa[hanova | hanova ny fango]

Evanjely mirakitra ny tenin' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Evanjelin' ny fijalian' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Lahatsoratra gnôstika[hanova | hanova ny fango]

Resaka nifanaovana tamin' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Lahatsoratra ankapobeny momba an' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Lahatsoratra setiana momba an' i Jesoa[hanova | hanova ny fango]

Kisarisary momba ny ritoaly[hanova | hanova ny fango]

Anjaran' i Maria[hanova | hanova ny fango]

Soratra hafa tsy voasokajy[hanova | hanova ny fango]

Ampaham-boky[hanova | hanova ny fango]

Soratra very[hanova | hanova ny fango]

Saika natao ho isan' ny kanôna[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]