Aller au contenu

Tantaran' i Jôsefa Mpandrafitra

Avy amin'i Wikipedia
I Masindahy Jôsefa sy i Jesoa zazakely, sary nataon' i Guido Reni, tamin' ny 1635 any ho any.

Ny Tantaran' i Jôsefa Mpandrafitra dia fanangonan-dahatsoratra apôkrifa momba an' i Maria sy i Jôsefa ary ny "Ankohonana Masina", izay mety nosoratana tamin' ny taonjato faha-6 na faha-7, nefa mbola hita tamin' ny dikan-teny kôpta sy arabo taty aoriana[1]. Manohana ny foto-pampianaram-pinoana momba ny maha virijiny mandrakizay an' i Maria ilay boky. Anisan' ny boky apôkrifa kristiana momba ny fiainan' i Jesoa talohan' ny faha-12 taonany ity boky ity.

Miseho amin' ny endrika fanazavana nomen' i Jesoa teo amin' ny Tendrombohitra Ôliva momba ny fiainan' i Jôsefa raikeliny ilay lahatsorata. Manohana ny maha virjiny mandrakizay an' i Maria koa izany lahatsoratra izany sady milaza fa nanana zanakalahy efatra (dia i Jodasy sy i Jostosy sy i Jakôba ary i Simôna) sy zanakavavy roa (i Asia sy i Lidia) i Jôsefa tamin' ny fanambadiany voalohany.

Aorian' io fotokevitra ilafihan' ny lahatsoratra io dia mamerina amin' ny fomba hafa izay voalazan' ny Prôtevanjelin' i Jakôba ilay boky ary mijanona rehefa tonga eo amin' ny fahaterahan' i Jesoa. Manambara ilay boky fa voatahy tamin' ny fomba mahagaga hanana saina sy vatana tanora i Jôsefa ary tamin' ny faha-111 taonany izy no maty. Ny zanaka lahiny roa voalohany (i Jostosy sy i Simôna) dia nanambady ka nanan-janaka. Toraka izany koa ny zanany vavy roa izay nanambady sy nitokan-trano.

Mibahan-toerana ao amin' ilay asa soratra ny firesahana ny fahafatesan' i Jôsefa. Nanao vavaka mifono hevi-dalina aloha i Jôsefa, izay ahitana fitomaniana momba ny fahotany ara-nofo any amin' ny faran' ny boky. Tokony ho ny 50 % amin' ilay boky no famelarana ny amin' ny fahafatesana, izay ahitana ny anjelin' ny fahafatesana, sy ny arkanjely Mikaela ary ny arkanjely Gabriela, izay niseho taminy. Ny famaranan-teny ao amin' ilay boky no anambaràn' i Jesoa fa nitoetra ho virjiny nanandritra ny androm-piainany i Maria sady manao azy hoe "ny reniko, virijiny tsy voaloto".

Milaza ilay lahatsoratra hoe: "Ary ny Apôstôly masina nitahiry izany resaka nifanaovana izany sady nampandry azy an-tsoratra tao amin' ny trano fitehirizam-bokin' i Jerosalema".

Misy milaza fa io lahatsoratra io dia nosoratana tany Ejipta tamin' ny taonjato faha-5. Roa ny dikan-teny mbola ananana amin' izao, dia ilay amin' ny fiteny kôpta sy ilay amin' ny fiteny arabo ka ny dikan-teny kôpta no heverina fa nanoratana azy voalohany indrindra. Naorina tamin' izay voalaza ao amin' ny Prôtevanjelin' i Jakôba ny ampahany be amin' ilay lahatsoratra.

Ny Apôkalipsa voalohan' i Jakôba, ilay boky apôkrifa hita tao amin' ny Tahirim-bokin' i Nag Hammadi dia milaza fa niteny amin' i Jakôba i Jesoa hoe: "Tsy amin' ny tsy antony no niantsoako anao, na dia tsy rahalahiko ara-nofo aza ianao"[2]. Izany dia tahirin-kevitra fanampiny momba ny fifandraisan' i Maria amin' ny rahalahin' i Jesoa, ka entina anazavana ny maha virijiny mandrakizay an' i Maria.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]

Ireo evanjelin' ny fahazazana

Loharano[hanova | hanova ny fango]

  1. Bart D. Ehrman, Zlatko Pleše The Apocryphal Gospels: Texts and Translations Oxford University Press, US 2011 p 158, dia ahitana izao soratra izao: "In its present form, the History of Joseph the Carpenter is thus a compilation of various traditions concerning Mary and the "holy family," most likely composed in Byzantine Egypt in the late sixth or early seventh century."
  2. (First) Apocalypse of James