Boky faharoan'i Samoela

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Ny Boky faharoan’i Samoela dia boky hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly sy ao amin’ny Tanakh, boky masin’ny Jiosy. Mitantara ny momba an’i Davida, mpanjaka israelita izay isan’ireo malaza indrindra, ny boky. Resahin'io boky io koa na ny heriny sy ny fahendreny, na ny fahalemeny sy ny fahotany ary ny vokatr’izany rehetra izany.

Tsy mety ampiononina i Davida noho ny nahafatesan'i Absaloma, Baiboly misy sary nataon'i Gustave Doré, 1866.

Ambarany fa na dia tsy fanaperana aza ny toetr’i Davida dia tsy niala amin’Andriamanitra sady tsy nidera afa-tsy i Iahveh.

Ny boky sy ny nanoratana azy[hanova | hanova ny fango]

Ny mpanoratra[hanova | hanova ny fango]

Araka ny lovantsofina dia i Gada sy i Natana no nanoratra ny boky. Ny mpikarona momba ny Baiboly anefa dia milaza fa olona maro no nanoratra sady tsy tamin’ny fotoana mitohy iray fa tanatin’ny taonjato roa (faha-6 sy faha-5 tal. J.K.). Ny fotoana tantarainy dia ny fotoana nanjakan’i Davida.

Ny nanasarahana ny Bokin’i Samoela[hanova | hanova ny fango]

Tapany faharoa amin’ny boky izay atao fotsiny hoe Bokin’i Samoela (heb. Sefer Shamuel), ao amin’ny Tanakh io boky io. Ny dikan-tenin’ny Baiboly grika atao hoe Septoaginta (na Septanta) no nanao izany fizaràna an’io boky io ho roa satria ho lava loatra raha mbola nitambatra anaty horonam-boky iray. Ny tapany voalohany dia atao hoe Boky voalohan'i Samoela.

Septoaginta sy Volgata Baiboly hebreo Baiboly kristiana ankehitriny
Bokin'ny Fanjakana

(Libri Regnum)

Boky voalohan'ny Fanjakana

(Α' Βασιλειών)

Bokin'i Samoela

(Sefer Shamuel)

Boky voalohan'i Samoela
Boky faharoan'ny Fanjakana

(Β' Βασιλειών)

Boky faharoan'i Samoela
Boky fahatelon'ny Fanjakana

(Γ' Βασιλειών)

Bokin'ny Mpanjaka

(Sefer Melakhim)

Boky voalohan'ny Mpanjaka
Boky fahefatry ny Fanjakana

(Δ' Βασιλειών)

Boky faharoan'ny Mpanjaka
Testamenta Taloha

Fizarana ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina telo ny boky :

Mpanjaka sy mpitari-tafika i Davida[hanova | hanova ny fango]

Ity fizaràna voalohany ity dia voafaritry ny toko voalohany hatramin’ny faha-12.

I Davida sy i Batseba, nataon'i Mei, Bernardino

Niakatra teo amin’ny fitondrana i Davida ka maro ny fandresena azony tamin’ny ady nifanaovany tamin’ireo firenena fahavalon’ny Israelita. Nanenjika azy ahatrany i Saoly nefa maty tan'ady namono tena tamin'ny farany. Nalahelo i Davida raha nandre ny nahafatesan’i Saoly sy i Jonatana. Nohosorina ho mpanjaka tany Hebrona izy. Ny niakaran'i Davida hisolo an'i Saoly dia niteraka ady teo amin'ny tafik'i Davida, mpanjakan'i Joda, sy ny an'i Abnera sy i Isboseta, zanak'i Saoly, mpanjakan'ny fanjakana any avaratra, atao hoe Israely. Rehefa resy ry Abnera sy i Isboseta dia nakamban’i Davida ho fanjakana iray i Israely sy i Joda. Nalain’i Davida tamin’i Jebosita resiny an’ady i Jerosalema ka nataony renivohitra. Niady tamin’ny Filistina koa i Davida ka naharesy azy. Napetrany tao Jerosalema ny Fiaran’ny Fanekena taty aoriana. Nisy koa ny fanafihana ny Amonita ka nandritra ny ady dia nanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra i Davida, izay tsy nankany an'ady, tamin’ny nijangajangany tamin’ny vadin’i Oria miaramilany izay nalefany ho faty tany am-bava ady. Niteraka olana maro nandritra ny fitondran’i Davida izany fahotany izany.

Ireo olana samihafa nosedrain'i Davida[hanova | hanova ny fango]

Ny fizaràna faharoa dia mahafaoka ny toko faha-13 hatramin’ny faha-20. Nanao an-keriny ny anabaviny, atao hoe Tamara, i Amnona zanakalahin’i Davida ka novonoin’ny rahalahiny. Nanao paika ratsy sy nikomy tamin-drainy ary nitondra tafika manokana i Absaloma, zanak’i Davida, mba hakany ny fitondrana ka nahatonga ny mpanjaka handositra. Resin’i Davida ny tafik’i Absaloma. Matin-doza tsy nampoizina i Absaloma ka nalahelo mafy azy i Davida. Niatrika ady an-trano maro i Davida. Tafaverina tao Jerosalema izy rehefa resiny ireo fahavalony.

Ny olana hafa momba ny fanjakan’i Davida[hanova | hanova ny fango]

Ny fizaràna fahatelo dia manomboka amin’ny toko faha-21 hatramin’ny faha-24. Ity fizaràna ity dia mitantara ny nisian'ny mosary. Nisy ihany koa ny ady tamin’ny Filistina sy ny ny areti-mandringana. Ity fizaràna ity no ahitana ny salamo nataon’i Davida sy ny fara-hafany.

Jereo koa :[hanova | hanova ny fango]