Fanambaràna (finoana)

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
I Mosesy sy ilay Roimemy nirehitra, nataon'i Domenico Fetti, taona 1613-1617

Ny fanambaràna dia fahalalana azo mivantana amin' Andriamanitra ka mety ho amin'ny alalan'ny fisehoan' Andriamanitra izany na ny fahenoana ny teny mivoaka avy ao aminy na ny tsindrimandry azon'ny mpaminany na ny fanomezany lahateny efa voasoratra rahateo avy any aminy na fisehoan-javatra tsy fahita eo amin'ny zavaboary. Atao hoe fivavahana vokatry ny fanambaràn'Andriamanitra ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo nefa tsy ireo fivavanana telo ireo ihany no mahalala ny atao hoe "fanambaràna".

Misy ny atao hoe fanampabaràna ankapobeny, izay fahalalana an'Andriamanitra ampitain'ny zavaboary, izay fahita matetika amin'ny fivavahana tatsinanana izany. Misy koa ny fanambaràna manokana, izay fahafantarana an'Andriamanitra amin'ny alanan'ny fahitana sy ny nofy ary ny zava-mitranga amin'ny olona tsirairay na amin'ny tantara.

Mety miaraka amin'ny fanambaràna momba ny fiafaran'izao rehetra izao izany na ahitana fananarana ara-pitondran-tena koa ka mitana ny olona hiova finoana noho ny fahantomotry ny farany izay ambaran'ny fanmbaràna, ary mamporisika azy hitondra tena raka izany.

Fomban'ny fanambaràna ny sady manafina ny zavatra asehony, ka mitarika izay olona nanakainky azy hanatona ny fivavahana nampita izany fanambaràna izany, ka mampihemotra hatrany ny fotoana hahafantarana manontolo ny tontolon'Andriamanitra.

Ny fanambaràna, amin'ny fivavahana monoteisma[hanova | hanova ny fango]

Ny fanambaràna, amin'ny jodaisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin'ny jodaisma, araka ny Bokin'ny Eksaody (na Eksodosy) ao amin'ny Baiboly, dia fanambaràna ny fahitan'i Môizy (na Mosesy) ny roimemy mirehitra nefa tsy levona, sy ny nandrenesany ny feon'Andriamanitra avy tao amin'izany afio izany. Fanambaràna koa ny fivoahan'ny Zanak'i Israely avy tany Egipta. Zava-dehibe eo amin'ny finoan'ny Jiosy ny fanambaràna nataon'ny mpaminany.

Ny fanambaràna, amin'ny finoana silamo[hanova | hanova ny fango]

Ny Mpaminany Mohamady mandray ny Kor'any avy amin'ny anjely Gabriela. Notsoahana tao amin'ny Jami' al-Tawarikh (Tantaran' izao tontolo izao) nataon'i Rashid al-Din, Tabriz, Persia, taona 1307.

Ny fanambaràn'Andriamanitra dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny finoana silamo. Ny filaminana misy eo amin'ny zavaboary dia fanambaràna ankapobeny koa amin'ny Silamo, na dia anteriny ny fanambaràna manokana azon'ny olona sasany manam-pifandraisana akaiky kokoa amin'Andriamanitra.

Amin'ny mpino silamo dia fanambaràna ny nadrenesan'i Mohamady feon-dakolosy niova ho teny. Milaza ny Kor'any fa nambaran'Andriamanitra tenany ny teny tsirairay sy ny litera tsirairay ao aminy. Mino ny Miozolmana fa nambarany amin'i Mohamady ny hafatra farany ho an'ny olombelona tamin'ny alalan'ny anjely Jibrily (na Gabriela). Mpaminany farany i Mohamady ka ny fanambaràna azony dia nomena azy amin'ny endrika boky masina, dia ny Kor'any. Ny Kor'any no fanambaràna tongalafatra ny amin'Andriamanitra amin'ny olombelona, izay tsy diso mandra-pahatongavan'ny andron'ny fitsanganan-ko velona izay atao hoe andron'ny fitsarana farany koa.

Ny fanambaràna, amin'ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]

Ny fahitan'i Joany tao Patmosy

Mino ny fisian'ny fanambaràna ankapobeny ny Kristiana sady mino koa ny fanambaràna manokana. Ny fanambaràna ny fitiavan' Andriamanitra ny olona sy ny fanambaràna ny famonjena azy ireo dia tonga nofo ao amin'i tenan'i Jesoa Kristy, araka ny ambaran'ny Testamenta Taloha izay hazavaina amin'ny alalan'ny Testamenta Vaovao (sy ny Lovam-pinoana ary ny fahefam-piangonana, ao amin'ny katolisisma sy ny kristianisma ortodoksa).

Izany fanambaràna izany dia ampahatsiahivina mandritra ny fanompoam-pivavanana manaraka litorjia, ary ho tonga amin'ny fara tampony amin'ny fiverenan'i Jesoa indray izay fisehian'Andriamanitra tsy misy takona, atao hoe parosia.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]