Anjely (araka ny silamo)

Avy amin'i Wikipedia
Anjely amin' ny sary kely persiana, amin' ny fomban' i Bukhara, taonjato faha-16

Ny anjely (na malak, amin' ny teny arabo) dia zavamananaina any an-danitra, izay irahin' Andriamanitra ho mpanelanelana azy sy ny olona ety ambonin' ny tany, sady ho mpampita ny hafatra sy ny sitrapon' Andriamanitra amin' ny olona. Anisan' ny dôgma enina ao amin' ny finoana mozilmana ny fisian' ny anjely.

Fiforonan-teny[hanova | hanova ny fango]

Amin' ny teny arabo, izay nanoratana ny Kor'any, dia atao hoe ملاك / malāk (raha tokana) na ملاًئِكة / malā'ikah (raha maro) ny anjely. Ireo teny ireo dia midika hoe "iraka" na "mpitondra hafatra".

Ao amin' ny finoana mozilmana[hanova | hanova ny fango]

Anisan' ny dôgma enina ao amin' ny finoana mozilmana (مَان /ʾīmān) ny fisian' ny anjely, manampy ny dimy hafa (ny fisian' Andriamanitra sy ny maha tokana azy; ny fisian' ny mpaminany ka i Mohamady no farany; ny fisian' ny boky nalefan' Andriamanitra: ny Tawrat, Zabur, ny Injil ary ny Kor'any; ny Andron' ny fitsarana farany (ny Paradisa sy ny Afobe); ny fisian' ny lahatra).

Araka ny Kor'any[hanova | hanova ny fango]

Anjely niresaka amin' ny olona[hanova | hanova ny fango]

Voaresaka ao amin’ ny boky Kor'any ny anjely Jibrily (Gabriela/Gabriely) izay nampita ny fanambaràna ny zava-miafina tamin' ireo mpaminany. Miresaka momba an' i Mikaela koa io boky io. Niteny tamin’ ny olona ny anjely: ohatra tamin' i Ibrahima (Abrahama) sy tamin' i Zakaria ary tamin' i Mariama (Maria).

Ny toetran' ny anjely[hanova | hanova ny fango]

Araka ny fampianarana moeilmana be mpanaraka dia tsy afaka manota ka tsy hanaraka ny sitrapon' Andriamanitra ny anjely. Sady tsy lahy no tsy vavy izy ireo. Ambony noho ny olona rehetra, afa-tsy ny mpaminany Mohamady, ny anjely. Namboarin' Andriamanitra tamin' ny hazavana na ny rivotra mafana izy ireo. Tsy afaka mandà ny asa ampanaovin' Andriamanitra azy ny anjely, tsy mitovy amin' ny olombelona sy ny jiny izay manan-tsafidy. Tsy afaka manota ny anjely. Tsy hotsaraina izy ireo amin' izany. Tsy lahy tsy vavy ny anjely. Tsy miteraka izy. Tsy misy noho izany ny atao hoe anjely ratsy.

Ny Kor'any anefa miresaka momba ny fianjeran' i Iblis ao amin' ny sorata maro. Ny sorata iray hafa dia olana amin' ny fampianarana momba ny tsy fahaizan' ny anjely manota; izany sorata izany dia miresaka an’ i Harut sy i Marut (arabo: هَرُوتَ وَمَرُوتَ), izay anjely potraka noho ny fandresen' ny fahafinaretan' ny nofo azy ireo; araka ny fitantarana dia nohidiana tanaty lavaka izy ireo ary nampianatra ody ny olombelona (Sorata Baqara 2:102).

Ny asan' ny anjely[hanova | hanova ny fango]

Irak' Andriamanitra ny anjely. Manohana sy miaro ny mpino amin’ ny fahavalony ny anjely. Misy ny anjely mpanelanelana ny olona sy Andriamanitra, ny anjely mpiambina, ny anjely mpitana an-tsoratra ny ratsy sy ny tsara ataon' ny olombelona ary ny anjely mpitondra ny fanambaràna ny miafina.

Ny anaran' anjely hita ao amin' ny Kor'any[hanova | hanova ny fango]

Ireto ny anaran' anjely hita ao amin' ny Kor'any:

  • I Jibril (Gabriela): Anjely nirahin’ Andriamanitra nanambara tamin’ ny mpaminany Mohamady ny teny rehetra ao amin’ ny Kor'any tao amin’ ny lavabaton' i Hirā.
  • I Mikail (Mikaela): Anjely amin' ny Fitsarana farany misahana ny fandanjana ny asa tsara sy ratsy nataon' ny olombelona.
  • I Malik na Malek: Anjely mpiambina ny helo.

Araka ny lovantsofina[hanova | hanova ny fango]

Misy anaran' anjely tsy voasoratra ao amin' ny Kor'any nefa fantatra amin' ny alalan' ny lovantsofina dia i Azraela (na Izrā’il) sy i Rafaela (na Isrāfil) ary i Ridoana (na Ridwan).

  • I Izrā’il (Azraela): Anjelin' ny fahafatesana (Malak-Al-Mawt) izay hanaisotra ny fanahin' ny olona maty. Nofaiziny ny Egiptiana tsy nanaraka ny tenin' Andriamanitra nampitondrainy an' i Aarôna sy i Mosesy.
  • I Isrāfil (Rafaela na Rafaely): Anjely mpitsoka trompetra amin' ny andro hitsanganan' ny maty ho velona.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]