Anjely potraka

Avy amin'i Wikipedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
Sarin' ireo anjely potraka nataon' i Gustave Doré ao amin' ny boky Paradise Lost an' i John Milton (1866)

Ny anjely potraka na anjely lavo, ao amin' ireo lovantsofina jiosy sy kristiana ary miozomana, dia anjely voaroaka avy ao amin' ny Paradisa mba hanasaziana azy noho ny tsy fankatoavany an' Andriamanitra na ny fikomiany tamin' Andriamanitra. Hita koa ao amin' ireo fivavahana hafa, toy ny hindoisma, ny firesahana ny amin' ny anjely potraka izay lohahevitra ara-javakanto ankafizin' ny maro.

Anjely potraka ao amin' ny lovam-pinoana jiosy[hanova | hanova ny fango]

Maro ireo andalana ao amin' ny Baiboly hebreo izay heverina fa miresaka ny amin' ny fahapotrahan' ny anjely, isan' izany ny hita ao amin' ny Bokin' ny Genesisy, ny ao amin' ny Bokin' i Isaia, ny ao amin' ny Bokin' i Ezekiela.

Ao amin' ny boky kanônika[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Bokin' ny Jenezy[hanova | hanova ny fango]

"1 Nony efa niantomboka ho maro ny olona teto ambonin' ny tany ary efa niteraka zazavavy izy, 2 dia hitan' ireo zanak' Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin' ny olombelona, ka naka vady tamin' izy ireo izy, dia tamin' izay rehetra tiany. 3 Ary hoy Iaveh: Tsy hipetraka mandrakariva ao amin' ny olombelona ny fanahiko; fa nofo fotsiny ihany ny olombelona, ary ho roa-polo amby zato taona no androny. 4 Ary tamin' izany andro izany dia nisy ny rapeton' olona teto ambonin' ny tany, dia rahefa nankamin' ny zanakavavin' ny olombelona ny zanak' Andriamanitra, sy efa nahary zaza taminy. Ary ireny no olo-mahery nalaza hatrizay ela izay." (Jenezy 6: 1-4, Ny Baiboly Masina)

Araka ny Bokin' i Izaia[hanova | hanova ny fango]

"hoventesinao izao hira faniniana izao, ny amin' ny mpanjakan' i Babilona, ka hataonao hoe: Akory ity niafaran' ilay mpanjaka manao jadona, ary nitsaharan' ny fampahoriana?" (Izaia 14.4).

"12 Akory ity hianao no potraka avy any an-danitra, ry kintana mamirapiratra, zanaky ny maraina? Akory ity hianao no mitsingidina amin' ny tany, hianao ilay mpandrava firenena? 13 Hianao ilay nanao anakampo hoe: Hiakatra any an-danitra aho; ary ambony mihoatra ny kintan' Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; hipetraka eo ambonin' ny tendrombohitry ny fivoriana, eny amin' ny avaratra avo tsy hita noanoa; 14 hisondrotra any an-tampon' ny rahona, ary hitovy amin' ny Avo Indrindra! 15 Kanjo indro hianao latsaka aty amin' ny seoly aty amin' ny hantsana lalina tsy hita noanoa!" (Izaia 14.12-15).

Araka ny Bokin' i Ezekiela[hanova | hanova ny fango]

"Hianao no Kerobima voahosotra hiaro, napetrako tao amin' ny tendrombohitra masin' Andriamanitra; tao hianao; nandeha teo afovoan' ny vato mirehitra." (Ezekiela 28. 14)

Ao amin' ny boky apôkrifa[hanova | hanova ny fango]

Araka ny Bokin' i Henôka[hanova | hanova ny fango]

Miresaka ny amin' ny anjely potraka ny Boky voalohan' i Henôka.

Araka ny Boky faharoan' i Henôka[hanova | hanova ny fango]

Miresaka ny amin' ny anjely potraka ny Boky faharoan' i Henôka.

Araka ny Bokin' i Jobily[hanova | hanova ny fango]

Miresaka ny amin' ny anjely potraka ny Bokin' ny Jobily.

Araka ny fampianaran' ny jodaisma rabinika[hanova | hanova ny fango]

Araka ny kabala[hanova | hanova ny fango]

Anjely potraka ao amin' ny finoana kristiana[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]

Teo amin' ny Kristiana[hanova | hanova ny fango]

Teo amin' ny Kristiana voalohany[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny katôlisisma[hanova | hanova ny fango]

Aoamin' ny fiangonana ôrtôdôksa[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny prôtestantisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny silamo[hanova | hanova ny fango]

I Iblisy[hanova | hanova ny fango]

I Harota sy i Marota[hanova | hanova ny fango]

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]