Fanelanelanana (finoana)

Avy amin'i Wikipedia

Ny fanelanelanana na vavaka fanelanelanana dia vavaka atao amin' ny fanahy, amin' ny andriamanitra na amn' Andriamanitra, amin' ny anaran' ny hafa, na fangatahana ny olo-masina any an-danitra hivavaka ho an' ny tena na ho an' ny hafa.

Ao amin' ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]

Ao amin' ny katôlisisma, ny vavaka fanelanelanana dia ahitana fangatahana fankasitrahana, famelan-keloka na famahana olana. Tsy misy fetrany izany fa misokatra ho an' ny fiombonan' ny olo-masina, ary miitatra mankany amin' ny fahavalo, araka ny Katesizin' ny Fiangonana Katôlika. Araka ny voalazan' ny apôstôly Paoly avy any Tarsosy, dia ny Fanahy Masina mihitsy no mifona ho antsika ary ny fifonany ho an' ny olo-masina dia mifanaraka amin' ny hevitr' Andriamanitra,araka izao:

26 Manaraka izany, ny Fanahy koa no manohana ny fahalementsika, satria na izay mety hangatahintsika aza tsy fantatsika, fa ny tenan' izy Fanahy ihany no mangataka amin' ny fitarainana tsy azo lazaina; 27 ary izy mikaroka ny fo no mahalala izay irin' ny Fanahy, sy ny fifonany araka an' Andriamanitra ho an' ny olo-masina. (Rômana 8:26-27).

Ny andian-teny hoe "olo-masina” midika hoe "Kristianina" ao amin' ny teny sy toe-javatra manodidina an' i Paoly.

Ny epiklesisy (grika: ἐπίκλησις / épiklêsis, "fitokavana") dia ny fanelanelanana iantsoan' ny pretra ny Ray mba handefa ny Fanahy Mpanamasina mba hahatonga ny fanatitra ho tonga Vatana sy Ran' i Kristy ary amin' ny fandraisana izany dia ho tonga fanatitra velona atao amin' Andriamanitra ny mpino ka izany dia hanampy amin' ny fitsangan-ko velona ' ny tenany.

Amin' ny sampana sasany amin' ny kristianisma toy ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa, ny mpino dia mangataka tsy tapaka ireo olo-masina neken' ny Fiangonana mba hivavaka amin' Andriamanitra ho azy ireo. Ny vavaky ny Virjiny amin' Andriamanitra, izay matetika aseho amin' ny sary masina ao amin' ny fomba bizantina, dia antsoina hoe deisis (grika: Δέησις / Déêsis, "fanelanelanana").

Ao amin' ny silamo[hanova | hanova ny fango]

Zava-dehibe ao amin' ny finoana silamo ihany koa ny fanelanelanana. Mianana heviny isan-karazany izany araka ny sekolim-pampianarana samihafa. Ao amin' ny siisma sy ny sifismea dia mivelatra kokoa io hevitra io sy ny fomba fanao mifandray amin' izany. Amin' ny teny arabo dia nadika hoe "fanelanelanana" ny teny roa hoe التوسّل / Tawassul sy شفاعة / Shafâ'a.

Ao amin' ny fivavahan-drazana afrikana[hanova | hanova ny fango]

Ny fanelanelanan' ny fanahin' ny razana, izay miasa eo amin' ny tontolon' ny velona, ​​dia singa iray lehibe amin' ny fivavahana afrikana nentim-paharazana.