Bokin'ny Nomery

Avy amin'i Wikipedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Ny vay nahazo ny Zanak'i Israely nihinana papelika, nataon'i Gerard Hoet (1648-1733), 1728

Ny Bokin'ny Nomery na Bokin'ny Fanisana na Bokin'ny Fivahiniana izay hafohezina amin'ny hoe Nomery na Fanisana na Fivahiniana dia boky fahefatra ao amin'ny Baiboly izay manohy ny tantara ao amin'ny Eksodosy (na Eksaody) momba ny fivezivezen'ny Israelita tao an'efitra notarihin'i Mosesy (na Moizy) hatrany amin'ny lemak'i Moaba, tsy lavitra ny tany Kanana. Boky ao amin'ny Testamenta Taloha ny Nomery na Fanisana.

Anaran'ny boky[hanova | hanova ny fango]

Ny teny hoe Nomery dia avy amin'ny teny latina hoe Numeri, lohatenin'io boky io avy amin'ny teny grika hoe Αριθμοί / Arithmoi izay azo adika hoe "fanisana", izany hoe fanisam-bahoaka. Ny hoe Fanisana kosa dia fandikana amin'ny teny malagasy izany teny grika sy latina izany. Tsy ny fanisam-bahoaka loatra anefa no lohahevitra tena iompanan'io boky io. Ao amin'ny Tanakh izy dia atao amin'ny teny hebreo hoe ספר במדבר / Sefer Be-Midbar ("tany an-tany efitra") izay mifanentana kokoa amin'ny zavatra resahiny.

Firafitry ny boky[hanova | hanova ny fango]

Azo zaraina telo ny Bokin'ny Nomery:

Testamenta Taloha

Ireo roapolo andro farany teo amin'i Sinay[hanova | hanova ny fango]

Ny fizaràna voalohany (Nom. 1.1 - 10.10) dia mirakitra ny fanisam-bahoaka natao, ny fandaminana ireo foko roa ambin'ny folo, ny sata manokan'ireo Levita, ny fanaovam-panatitra isankarazany, ny fankalazana ny Paska, ary ny fanambaràna ny fanohizana ny dia ho any Kanana.

Nirenireny sivy amby telopolo taona[hanova | hanova ny fango]

Ity fizaràna faharoa ity (Nom. 10.11 - 21.35) dia mitantara ny fivahinian'ny Zanak'i Israely tao Kadesy, ny fandaminana ny asa'ireo Levita, ny fiaingana avy eo Kadesy, ny sakantsakana tao Edoma, ny nahafatesan'i Arona, ny amin'ilay menarana varahina, ary ny nandresena ny Amalekita sy ny nahazoana an'i Basàna.

Ny fahatongavana teo akaikin'i Kanana[hanova | hanova ny fango]

Ny fizaràna farany (Nom. 22 - 36) dia mitantara ny fahatongavan'ny Zanak'i Israely teo amorony atsinanan'i Jordana, teo aaiin'ny tany Kanana, ireo lalàna isankarazany, ny amin'i Balama, ny ady tamin'ny Madianita, ny nanendrena an'i Josoa ho mpitarika, ary ny fomba hizaràna ny tany.

Jereo koa[hanova | hanova ny fango]